Pereiti prie turinio

Įmonių kolektyvinių sutarčių nuostatos padeda suderinti darbo ir šeimos interesus

Dalintis:

Įmonių kolektyvinėse sutartyse yra galimybė darbuotojams numatyti papildomų naudų, kurios nėra nustatytos Darbo kodekse. Kai kurios sutarčių nuostatos padeda darbuotojams, auginantiems vaikus, sėkmingiau suderinti darbo ir šeimos interesus.

Peržvelgėme, kokios papildomos naudos darbuotojams, auginantiems vaikus, numatytos kai kurių energetikos įmonių galiojančiose kolektyvinėse sutartyse: 

  • Leidžiama neatvykti į darbą dėl darbuotojų ar jų vaikų (įvaikių) iki 12 metų ligos 4 dienas per kalendorinius metus, darbuotojui nesikreipiant į gydymo įstaigą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo. Neatvykti į darbą dėl šios priežasties galima ne daugiau negu 2 darbo dienas iš eilės – trečiąją darbo dieną darbuotojas privalo kreiptis į gydymo įstaigą. Šios dienos nekaupiamos, t. y. neperkeliamos į kitus metus.
  • Bendrovėje darbuotojas turi teisę neatvykti į darbą 2 darbo dienas per metus dėl šeiminių įsipareigojimų, apie tai nedelsiant informuodamas tiesioginį savo vadovą. Už šias dienas darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis.
  • Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, bei neįgaliems darbuotojams suteikiamos 27 darbo dienų trukmės kasmetinės atostogos.
  • Už kiekvieną gimusį, įsivaikintą ar priimtą globon vaiką darbuotojui skiria xxx Eurų dydžio vienkartinę paramą.
  • Darbuotojo šeimai, auginančiai 3 (tris) ir daugiau nepilnamečių vaikų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, ar turinčiai kitų išlaikytinių (sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba nustatytas mažesnio kaip 55 procentai darbingumo lygis arba neįgalus vaikas iki aštuoniolikos metų) ir vieniems, auginantiems nepilnamečius vaikus, kartą per kalendorinius metus skiriama xxx EUR dydžio išmoka. 

Čia pateikėme tik dalį įmonių, kurių profesinės sąjungos yra Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos sudėtyje. Tačiau su darbdaviu galima derėtis ir dėl kitų grupių darbuotojų, pavyzdžiui, turintiems ilgą nepertraukiamą darbo stažą toje pačioje įmonėje, taip pat dirbantiems nakties metu ir pan.

Pažymėtina, Darbo kodekse numatyta, jog kolektyvinėse derybose įmonės lygmeniu darbuotojams atstovauti gali tik profesinė sąjunga (ne darbo taryba). Tad galimybė derėtis dėl geresnių darbo sąlygų ir papildomų naudų su darbdaviais yra tik tose įmonėse, kuriose veikia profesinė sąjunga.

Primename, kad kolektyvinės sutartys sudarytos iki naujojo Darbo kodekso ((2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603) įsigaliojimo (nuo 2017 m. liepos 1d., Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 6 str.11p.)) baigia galioti 2018 metų gruodžio 31d. Iki minimos datos visos senos kolektyvinės sutartys (pasirašytos dar galiojant senajam Darbo Kodeksui) turi būti persiderėtos ir pasirašytos naujai. 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija