Pereiti prie turinio

Federacijos tarybos posėdyje paliesta daug darbuotojų atstovams svarbių temų

Dalintis:

15 dieną, Vilniuje, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje (LPSK), įvyko Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) Tarybos posėdis.

Jis prasidėjo LPSK pirmininkės Ingos Ruginienės pranešimu apie socialinio dialogo, profesinių sąjungų veiklos ir darbuotojų atstovavimo aktualijas.

Pirmininkė supažindino posėdžio dalyvius su profesinių sąjungų pozicija minimalios mėnesinės algos, šalies biudžeto ir naujosios mokesčių bei pensijų reformos klausimais. Informavo, jog profesinėms sąjungoms pavyko iškovoti, kad nuo kitų metų sausio 1 dienos bus galima skirti 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio profesinėms sąjungoms remti.

Taip pat pristatė esminius Darbo kodekso pakeitimus, pavyzdžiui, informavo, kad pavasarį Naftininkų profesinės sąjungos inicijuotas Darbo kodekso 197 straipsnio pakeitimo dėl kolektyvinės sutarties taikymo projektas pasiekė Seimą ir tikimasi, jog jis sulauks parlamentarų pritarimo.

Primename, kad profesinės sąjungos siūlo šį straipsnį papildyti nuostata, kad kolektyvinėje sutartyje gali būti numatyta, jog kolektyvinė sutartis būtų taikoma ir tiems darbuotojams, kurie nėra profesinės sąjungos nariai, tačiau pateikė rašytinį prašymą jiems taikyti kolektyvinę sutartį ir įsipareigojo kolektyvinės sutarties galiojimo laikotarpiu pervesti profesinei sąjungai numatyto dydžio kolektyvinės sutarties administravimo (kolektyvinio atstovavimo) mokestį.

I. Ruginienė pažymėjo, kad tarp skirtingų šakų, veikiausiai dėl darbo pobūdžio skirtumų, nėra vieningos nuomonės dėl įmonės kolektyvinės sutarties taikymo: vienos profesinės sąjungos mano, jog būtų teisinga, kad ši sutartis galiotų tik nariams, kitos – kad jos taikymas būtų išplėstas visiems darbuotojams.

LPSK pirmininkė informavo, kad darbuotojams ir jų atstovams kyla daug naujų klausimų dėl Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo praktikoje. Taip pat pažymėjo, kad keliamas klausimas ir dėl išmokų už ypatingas (anksčiau buvusias kenksmingas) darbo sąlygas grąžinimo.

Posėdžio metu buvo pristatyta ir Federacijos veiklos ataskaita už laikotarpį nuo paskutinio Tarybos posėdžio, įvykusio kovo 9 dieną, patvirtinta naujoji jaunimo sektoriaus vadovė (Jolita Šukytė, AB „Panevėžio energija“ darbuotojų profesinė sąjunga), moterų sektoriaus pirmininkė (Daiva Skrupskelienė, AB „Panevėžio energija“ darbuotojų profesinė sąjunga), nauja Valdyba bei Taryba.

Naujoji moterų sektoriaus pirmininkė Daiva Skrupskelienė kalbėjo apie moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkį Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Ji pabrėžė, kad mūsų šalyje vyrų valandinis darbo užmokestis vidutiniškai yra didesnis 0,75 EUR nei moterų, ir tai per metus sudaro net 100 eurų sumą. Be to, moterys gauna vidutiniškai 17 proc., t.y., 60 EUR mažesnes pensijas. Didžiausia nelygybė tarp abiejų lyčių atlygio yra Vokietijoje, Estijoje, Austrijoje, o Lietuvoje ji siekia 14 proc. Šis skirtumas mažiausias švietimo ir statybų sektoriuose, energetikos sektoriuje jis siekia 8 proc.

Tomas Jakutavičius, prieš savaitę jaunimo sektoriaus pirmininko pareigas užleidęs J. Šukytei, supažindino posėdžio dalyvius su jaunimo veiklos aktualijomis tiek nacionaliniu, tiek Federacijos lygmeniu. O LPPSF pirmininkas Juozas Neverauskas, visos Tarybos vardu, buvusiam jaunimiečių lyderiui įteikė atminimo dovaną.

Vėliau susirinkusieji klausėsi įdomių VšĮ „Versli Lietuva” analitiko, Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų daktaro, Mariaus Kalantos įžvalgų ir tyrimo pristatymo apie tai, kokį vaidmenį pramonėje vaidina socialinis dialogas, kodėl jis Lietuvoje silpnėja o kolektyvinės sutartys dengia mažąją dalį darbuotojų, kuo siejasi pramonės produktyvumas ir darbo užmokestis, ar įmanoma mūsų šalyje pasiekti 70 proc. profesinių sąjungų narystę, kaip yra Švedijoje, kt.

Taip pat Lietuvos komercijos ir kooperacijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotojas Algirdas Zvicevičius skaitė pranešimą apie naująją pensijų ir mokesčių reformą, o Federacijos pirmininko pavaduotoja, teisininkė Dalia Jakutavičė pristatė pagrindines kolektyvinių sutarčių sudarymo ir kolektyvinių derybų naujoves, vyko diskusija.

Posėdžio metu aptarti ir kiti Federacijai aktualūs klausimai.

Akimirkos iš įvykusio posėdžio – šiame albume

 

Parengė Jūratė Jasiūnienė