Pereiti prie turinio

Federacijos atstovės susitiko su AB „ORLEN Lietuva” darbdavio atstovais ir profesinės sąjungos nariais

Dalintis:

Spalio 19 d.,  AB „ORLEN Lietuva“ administraciniame pastate, įvyko profesinių sąjungų ir darbdavio atstovų susitikimas. Jame dalyvavo personalo direktorė Daina Binkauskienė, personalo administravimo vadovė Birutė Pakalniškienė, kokybės, aplinkosaugos ir saugos darbe direktorius Saulius Pocevičius, generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybinės veiklos valdymui Audrius Daugnora, iždo, finansinio planavimo ir kontrolės direktorė Airida Riepšaitė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė, jos pavaduotoja Jurga Subačiūte-Žemaitienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė Sonata Samoškienė, teisininkas Kazimieras Vainoras bei komunikacijos koordinatorė Jūratė Jasiūnienė.

Susitikime aptartos socialinio dialogo aktualijos įmonėje, atlyginimų didinimo perspektyvos pramonės sektoriuje, infliacijos bei energetinės krizės poveikis įmonės planams, kt.

Darbdavio atstovai pažymėjo, kad socialinio dialogo būklė bendrovėje tikrai gera, o svarbiausia, jog bendradarbiavimo su profesine sąjunga prasmę mato vis daugiau padalinių vadovų, kurie taip pat įsitraukia į šį procesą. Suprantama, kad darbuotojai turi savo lūkesčius, tačiau ne visada įmonė juos gali tenkinti, todėl ieškoma kompromisų susitarimų būdu.

Kalbėta, kad sunkiais laikotarpiais AB „ORLEN Lietuva“  siekiama palaikyti kolektyvo dvasią, pavyzdžiui, nors administracijos darbuotojai ir turi galimybę dirbti lanksčiai, nuotoliniu būdu, tačiau visgi dauguma šių darbuotojų renkasi darbą biure. Tai yra viena iš būdų solidarizuotis su gamybos padalinių darbuotojais.

Taip pat pažymėta, kad bendrovė kol kas nejaučia energetinės krizės naštos, nes įmonė turi galimybę generuoti elektros energiją savo šiluminėje elektrinėje. Todėl tikimasi, kad dabartinė sudėtinga situacija Europoje nesutrukdys vystyti įmonės strateginius planus.

Profesinių sąjungų atstovai atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje yra gerosios praktikos pavyzdžių, kai įmonė tariasi su darbuotojais, įtraukia juos į sprendimų priėmimą, ir AB „ORLEN Lietuva“  yra viena iš jų, nors istorijoje yra buvę ir įtemptų laikotarpių. 

Tačiau gera valia ir noras kartu ieškoti sprendimų pastaraisiais metais pagerino bendrovės socialinio dialogo mikroklimatą. 

Akcentuota ir kolektyvinių susitarimų nauda, ypač sektoriaus lygiu. Pasak profesinių sąjungų atstovių, tokiuose susitarimuose galima susitarti dėl darbuotojams ir darbdaviams palankių sąlygų konkrečiame sektoriuje įtraukiant ir papildomas garantijas, kurių nėra numatyta darbo kodekse. Susitarimai tarp darbuotojų ir darbdavių – tarsi cementas, kuris padeda stiprinti bendrovės pamatus, išvengti įtampos ir ginčų.

Susitikime taip pat aptarta šių metų infliacijos įtaka darbuotojų atlyginimams bei jų didinimo tendencijai. Pažymėta, jog patirtis parodė, kad ekonomistų prognozės ne visada gali atspindėti realybę, todėl įmonės įvairiai sprendžia darbo užmokesčio didinimo klausimą – vienos indeksuoja ir tokią sistemą yra nusimačiusios kolektyvinėse sutartyse (kaip yra ir AB „ORLEN Lietuva”), kitos didina atlyginimus atsižvelgdamos tik į konkrečią įmonės finansinę situaciją. 

Akcentuota, jog bendrovės darbuotojams atlyginimų didinimo klausimas itin jautrus, todėl prie jo bus grįžtama ateinančių metų pradžioje.

Vėliau vyko profesinės sąjungos atstovų ir svečių susitikimas su NPS nariais.  

Jame buvo diskutuojama apie profesinės sąjungos veiklą, darbuotojų atstovavimą, socialinio dialogo naujoves, darbo užmokesčio didinimo tendencijas, pramonės sektoriaus įmonių veiklos aktualijas.

Be to, konfederacijos ir federacijos atstovės dalyvavo NPS tarybos posėdyje ir susitiko su NPS tarybos nariais. Kalbėta apie kolektyvinių sutarčių naudą, darbuotojų įsitraukimą į profesinės sąjungos veiklą, profesinių sąjungų judėjimo aktualijas.

Tarybos posėdyje personalo direktorė Daina Binkauskienė pristatė HAY Group atlikto bendrovės atlyginimų rinkos tyrimo rezultatus.

Vėliau buvo sprendžiami kiti einamieji klausimai.  

 

Akimirkos iš susitikimų – šioje foto galerijoje:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=naftininkuprofsajunga&set=a.447621924139982

 

Šaltinis: naftininkai.pramprof.lt