Pereiti prie turinio

Europos profesinės sąjungos imasi priemonių siekiant suvaldyti skaitmeninimo poveikį darbo vietoms

Dalintis:

Kolektyvinės derybos ir kolektyvinės sutartys yra pagrindinė priemonė, skirta ginti darbuotojų teises darbo vietų skaitmeninimo srityje – tai buvo pagrindinė konferencijos, vykusios birželio 26-27 d. Berlyne, tema, kurią organizavo Europos viešųjų paslaugų federacija (EPSU), bendradarbiaudama su Vokietijos profesine sąjunga Ver.di ir Friedrich Ebert fondu.

Į šią konferenciją susirinko daugiau nei 55 dalyviai iš 35 viešųjų paslaugų profesinių sąjungų. Jie dalinosi gerąja patirimi, kaip sudarant kolektyvines sutartis įtraukti nuostatas, susijusias su skaitmeninimo įtaka darbo vietoje.

Konferencijos pranešėjai pristatė savo organizacijų kolektyvinių derybų strategijas siekiant sušvelninti neigiamą skaitmeninimo poveikį bei panaudojant naujas technologijas darbo kokybei gerinti.

Štai Didžiosios Britanijos Jungtinės profesinės sąjungos atstovas Colenzo Jarrett-Thorpe pasakojo apie technologinio susitarimo su darbdaviais projektą, kuris jau yra įtrauktas į derybas dėl kolektyvinės sutarties. Šiame projekte aprašomas naujųjų technoligijų poveikis darbo vietoms, jame net yra numatytas ir specialus fondas skaitmenizavimo klausimams spręsti. Taip pat susitarimu siekiama sudaryti derybinio komiteto pakomitetį naujųjų technologijų poveikiui įvertinti bei paskirti profesinių sąjungų atstovus, kurie spręstų konkrečiai su skaitmeninimu susijusius klausimus įmonės lygmeniu.  

Massimo Cenciotti iš Italijos profesinės sąjungos FP-CGIL apibūdino atliekų sektoriaus darbuotojų patirtį sprendžiant technologinės pažangos įmonėse klausimus. O Švedijos savivaldybių darbuotojų profesinės sąjungos atstovas Mikael Ruukel pristatė profesinės sąjungos strategiją, kaip spręsti skaitmeninės transformacijos darbo vietoje sveikatos ir saugos aspektus.

Viena iš konferencijos diskusijų buvo skirta e-vyriausybės koncepcijai ir piliečių skaitmeninei prieigai prie viešųjų paslaugų. Pažymėtina, kad jau yra profesinių sąjungų, kurios aktyviai prisideda prie viešųjų paslaugų administravimo plėtojimo.

Danijos HK profesinė sąjunga inicijavo nacionalinį susitarimą  dėl skaitmeninimo darbo vietoje, kuris, kaip tikimasi, bus pasirašytas artimiausiu metu. Tuo metu Norvegijos Fagforbundet profesinė sąjunga yra šalies trišalio dialogo skaitmeninimo klausimais aktyvi dalyvė.

Paskutinis konferencijos klausimas buvo skirtas diskusijoms, kaip technologiniai pokyčiai skatina reorganizacijos procesus viešųjų paslaugų įmonėse, darbuotojų atleidimą bei naujo profilio darbo vietų atsiradimą, o darbdaviams sudaro sąlygas mažinti darbo užmokesčio ir darbo sąlygų standartus.

Taigi, skaitmenizavimo procesas įmonėse – jau nebe tolima ateitis ar fantastinė iliuzija, bet realybė, su kuria tiesiogiai susiduria ne tik darbuotojai, bet ir jų atstovai visame pasaulyje.

Technologinė pažanga jau žengia ir į Lietuvos įmones. Ar esame pasirengę naujiems iššūkiams?

 

Parengta pagal epsu.org informaciją/Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija