Pereiti prie turinio

Europos Parlamentas pritarė naujai direktyvai, stiprinančiai įmonių atsakomybę darbuotojų teisių ir aplinkosaugos srityje

Dalintis:

Birželio 1 d. Europos Parlamentas pritarė įstatymo projektui, reglamentuojančiam korporacijų atsakomybę žmogaus teisėms ir aplinkai, žinomam kaip  Europos Sąjungos (ES) įmonių tvarumo deramo patikrinimo direktyva (angl. EU Directive on corporate sustainability due diligence).

Europos Parlamentas (EP) davė aiškų signalą, kad ketina remti su įmonėmis susijusių žmogaus teisių pažeidimų aukoms galimybę kreiptis į teismą. Tai liečia ir darbuotojų teises.

Svarbiausia, kad EP palaikomoje Direktyvos versijoje bandoma pašalinti kai kurias kliūtis, su kuriomis susiduria žmogaus teisių aukos, bandydamos kreiptis į teismą dėl įmonių padarytos žalos. Pavyzdžiui, ES valstybių narių teismai galės įpareigoti įmonę, įtariamą padarius žalą, atskleisti įrodymus.

Pažymėtina, kad Direktyva nustatoma įmonės tvarumo deramo patikrinimo pareiga (taikoma įmonėms, turinčioms daugiau nei 250 darbuotojų ir veikiančioms tarptautiniu mastu). Pagrindiniai šios pareigos elementai yra šie: nustatyti neigiamą poveikį žmogaus teisėms ir aplinkai įmonės veikloje, dukterinėse įmonėse ir vertės grandinėse bei užkirsti kelią tokiems pažeidimams. Be to, tam tikros didelės įmonės turi turėti planą, kaip užtikrinti, kad jų verslo strategija būtų suderinama su pasaulinio atšilimo ribojimu iki 1,5 °C pagal Paryžiaus susitarimą. Darbdaviai skatinami prisidėti prie tvarumo ir klimato kaitos švelninimo tikslų.

„ Įmonių tvarumo deramo patikrinimo direktyva yra labai svarbus teisės aktas, padėsiantis užtikrinti, kad didesnės įmonės laikytųsi aukštesnių žmogaus teisių ir aplinkosaugos standartų. Tačiau teisės aktuose yra keletas nerimą keliančių išimčių, dėl kurių būtų labai sudėtinga finansų sektoriaus įmones patraukti atsakomybėn pagal civilinę teisę už žmogaus teisių pažeidimus ir žalą aplinkai. Įmonės taip pat neprivalo svarstyti galimų žmogaus teisių pažeidimų, kylančių dėl netinkamo jų gaminių naudojimo. ES politikos formuotojai turi skubiai išspręsti šias spragas“, – teigiama tarptautinės žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ pareiškime.

Įmonių tvarumo deramo patikrinimo direktyva gali tapti svarbiu teisės aktu, reglamentuojančiu didesnių ES įmonių įsipareigojimus žmogaus teisių srityje. Europos Parlamento patvirtintas projektas  dabar turi būti suderintas su ES Tarybos ir ES Komisijos svarstomomis versijomis, o vėliau, dar šiais metais, ketinama parengti galutinį teisės akto tekstą.