Pereiti prie turinio

ESO ir VDI bendradarbiaus kovoje su nelegaliu darbu ir energijos grobstymu

Dalintis:

Elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir Valstybinė darbo inspekcija (VDI) rugsėjo 14 dieną pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo sutarė keistis informacija apie pastebėtus nelegalaus darbo arba neteisėto prisijungimo prie elektros ir dujų tinklų atvejus. 

Susitarimas numato, kad ESO, kurio apie 90 proc. objektų remonto ir rekonstrukcijos darbų atlieka viešuosius pirkimus laimėję rangovai, įtaręs ar pastebėjęs darbo santykių ar darbuotojų saugos pažeidimus, apie tai nedelsdamas informuos VDI. 

Savo ruožtu VDI inspektoriai stebės, ar tikrinamose darbo vietose nėra elektros, dujų instaliacijos pažeidimų, ar nėra nelegalių prisijungimų. Apie įtariamus ar pastebėtus pažeidimus bus operatyviai informuojamas ESO. 

„Esame suinteresuoti stiprinti abipusį bendradarbiavimą su Darbo inspekcija, šis susitarimas mūsų partnerystei suteikia tvirtą pamatą bei aiškią kryptį. Tikiu, kad tai bus abipusiai naudinga ir padės mums pasiekti sinergijos efektą“, – sakė ESO generalinis direktorius Liudas Liutkevičius. 

ESO duomenimis, dėl nustatytų neteisėtų prisijungimų prie elektros ir dujų tinklų, 2015 m. buvo surašyta 611 aktų, padaryta žala siekia apie 867 tūkst. eurų. 

„Manome, kad bendradarbiavimo susitarimas bus naudingas įgyvendinant ESO darbuotojų saugos ir sveikatos politikos nuostatas, diegiant ir plėtojant saugaus darbo kultūrą energetikos sektoriuje, o darbu grupėse, mokymais ją priartinant prie įvairaus lygio rangovų. Tai, kad įstaigos aukščiausio lygmens vadovas savo parašu šiandien patvirtino susitarimą su VDI, tai, kad planuojami bendri veiksmai, turėtų dar labiau prisidėti siekiant paties svarbiausio rezultato – saugios ir gyvybei nepavojingos aplinkos, išmokyti darbuotoją jausti atsakomybę už savo ir kitų gyvybę darbe”, – pabrėžė Arūnas Lupeika, Lietuvos Respublikos vyriausiojo darbo inspektoriaus pavaduotojas, vykdantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus funkcijas. 

Darbo inspekcijos ir ESO darbuotojai bus mokomi, kaip atpažinti darbų saugos, darbo santykių reikalavimų pažeidimus, elektros ar dujų neteisėtus prisijungimus. 

VDI su ESO taip pat įsipareigojo dalyvauti bendrose darbo grupėse, inicijuoti ir bendradarbiauti rengiant teisės aktų pakeitimus, keistis kita aktualia informacija bei dalintis patirtimi. 

 

Valstybinės darbo inspekcijos informacija