Pereiti prie turinio

ES Tarybai pirmininkaujanti Švedija: visi darbuotojai turi teisę į geras darbo sąlygas ir socialinį dialogą

Dalintis:
Foto: swedish-presidency.consilium.europa.eu

Pirmąjį šių metų pusmetį, nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d., Europos Sąjungos (ES) Tarybos, dar kitaip vadinamos ES Ministrų Tarybos, pirmininkavimą perėmė Švedijos ministrų kabinetas. Švedijos pirmininkavimas remiasi keturiais pagrindiniais prioritetais, o detalesni tikslai išdėstyti programoje. Šioje programoje skiriama erdvės ir užimtumo bei socialinės politikos klausimams.

Dėmesys socialiniam dialogui ir darbuotojų saugumui

Programoje pažymima, jog visi darbuotojai turi teisę į gerą darbo aplinką, nepaisant darbdavio dydžio ar užimtumo formos. Socialiniai partneriai atlieka labai svarbų vaidmenį gerai veikiančioje darbo rinkoje. Švedija ketina stiprinti socialinį dialogą, atsižvelgdama į Komisijos paskelbtą pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl sustiprinto socialinio dialogo.

Lygybė ir nediskriminavimas yra pagrindinės ES vertybės, kurios atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant lygias teises ir galimybes visiems. Lygybės institucijos atlieka svarbų vaidmenį šiame darbe, todėl pirmininkaujanti valstybė sieks pažangos siūlomai Direktyvai dėl lygybės institucijų.

Dėl tos pačios priežasties pirmininkaujanti valstybė narė ketina paspartinti dialogus dėl Skaidraus atlygio direktyvos ir derybas Taryboje dėl Kovos su diskriminacija direktyvos.

Pirmininkaujanti Švedija siekia paankstinti pasiūlymą persvarstyti Asbesto direktyvą ir pradėti darbą su  pasiūlymu peržiūrėti Cheminių medžiagų direktyvą. Taip pat planuoja tobulinti siūlomą direktyvą dėl darbo sąlygų gerinimo dirbant platformose.

Be to, bus skiriamas dėmesys ir ES 2021–2027 m. darbuotojų sveikatos ir saugos strateginei programai.

Socialinė apsauga turi atspindėti realijas

Programoje teigiama, kad labai svarbu, jog socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės būtų atnaujintos ir atspindėtų socialinę ebi ekonominę tikrovę valstybėse narėse.

Švedija ir toliau dirbs su sveikatos bei socialinės apsaugos strategija, akcentuos vyresnio amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo ir senėjančios visuomenės problemas.

Taip pat bus siekiama stiprinti vaiko bei neįgaliųjų teises ir skatinti šių teisių integravimą.

Susitelkiama į 4 prioritetus

Pasak Švedijos Ministro Pirmininko Ulfo Kristersseno, šio pirmininkavimo metu bus susitelkiama į 4 prioritetus: saugumą, atsparumą, klestėjimą, demokratines vertybes ir teisinę valstybę.

  • Saugumas-vienybė

Pirmininkaujanti Švedija pirmenybę teiks nuolatinei ekonominei ir karinei paramai Ukrainai, taip pat paramai Ukrainos kelyje į ES. Tam reikės papildomų pastangų tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu. Bus tęsiama kova su tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu.  

  • Atsparumas – konkurencingumas

Skubiausias politinis dėmesys bus skiriamas karui Ukrainoje ir jo trumpalaikėms pasekmėms, tačiau tuo pačiu lygiagečiai rūpinantis ekonomikos augimu ir ilgalaikių iššūkiu sprendimu. Europos stiprybė, atsparumas ir padėtis pasaulyje priklauso nuo ES ekonominės produkcijos, kuri yra glaudžiai susijusi su bendrąja rinka ir pasaulinės prekybos galimybėmis.

  • Gerovė – žaliasis ir energetinis perėjimai

Pirmininkaujanti Švedija ir toliau stengsis spręsti aukštų ir nepastovių energijos kainų problemą, kartu skatindama ilgalaikę energijos rinkos reformą.

Bendri Europos žingsniai siekiant nepriklausomybės nuo iškastinio kuro yra būtini ne tik ekologiškam perėjimui, bet ir ES saugumui. Įmonės, teikiančios ekologiškus sprendimus, turės didelę pasaulinę paklausą ir galės padėti pereiti prie žiedinės ekonomikos.

“Norint pereiti prie efektyviai išteklius naudojančios ekonomikos be iškastinio kuro reikės didelių investicijų į novatoriškas pramonės šakas, kurios geriausias idėjas ir inovacijas gali paversti funkciniais sprendimais. Kad pritrauktume šias investicijas, turime sukurti tinkamą reguliavimo sistemą ir politiką”, – pažymima U. Kristerssono pranešime.

  • Demokratinės vertybės ir teisinė valstybė – mūsų pamatas

Europos Sąjunga grindžiama demokratinėmis vertybėmis, atveriančiomis kelią sanglaudai, asmens laisvėms, nediskriminavimui, didesnei ekonominei produkcijai ir pasaulinei įtakai. Todėl teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių laikymasis yra esminis Švedijos – ir iš tikrųjų kiekvieno – pirmininkavimo Tarybai elementas.