Pereiti prie turinio

EPSU atstovams įteiktas Lietuvos profesinių sąjungų kreipimąsis dėl kolektyvinių derybų suvaržymų valstybės reguliuojamose įmonėse

Dalintis:

Šiandien, kovo 22 d., Briuselyje, vyksta Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų (EPSU) nuolatinio komiteto posėdis, kuriame dalyvauja Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) pirmininkas Juozas Neverauskas.

J. Neverauskas posėdžio metu EPSU atstovams perdavė bendrą Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos kreipimąsi į EPSU su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar kitose Europos šalyse veikia kainas reguliuojančios komisijos ir ar jos daro įtaką įmonių kolektyvinių sutarčių išlaidų kontekste.

Rašte teigiama, jog profesinės sąjungos Lietuvoje, dirbančios šilumos, elektros energijos, gamtinių dujų ir vandens tiekimo sektoriuose susiduria su problema, kuri ženkliai riboja profesinių sąjungų galimybes derėtis dėl kolektyvinių sutarčių tiek įmonės lygiu, tiek siekiant sudaryti sektorines kolektyvines sutartis.

Mūsų šalyje Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės kainų komisijai yra suteikta teisė nustatyti, kokias išlaidas priskirti prie būtinųjų sąnaudų, sudarančių paslaugos kainą.

Pasak profesinių sąjungų, problema yra ta, jog Komisija laikosi nuomonės, kad galiojantys teisės aktai nenustato įmonėms pareigos sudaryti kolektyvines sutartis. Todėl reguliuojamą veiklą vykdančiose įmonėse sudaromų kolektyvinių sutarčių vykdymo sąnaudos nėra būtinos reguliuojamos veiklos sąnaudos, kurias įmonė turėtų susigrąžinti vartotojų sąskaita.

Profesinių sąjungų nuomone, praktika rodo, kad dėl tokios nuostatos energetikos ir kitų sektorių įmonės įmonės yra varžomos bei ribojamos numatant išlaidas, skirtas darbuotojų papildomos naudoms, o tai apsunkina patį kolektyvinių derybų procesą.

Pažymėtina, kad kovo pradžioje Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija gavo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsakymą į Federacijos prašymą paaiškinti Komisijos kainodaros nuostatas dėl įmonėse sudaromų kolektyvinių sutarčių vykdymo sąnaudų. Komisija minėtame rašte Federacijai atkreipė dėmesį, kad dėl kolektyvinių sutarčių atsiradę papildomi kaštai nėra pripažįstami būtinosiomis sąnaudomis.

Šiandien EPSU atstovams perduotame profesinių sąjungų kreipimęsi pabrėžiama ir tai, kad valstybės tarnautojus ir savivaldybių darbuotojus atstovaujančių profesinių sąjungų teisės derybose dėl kolektyvinių sutarčių Lietuvoje taip pat yra ribojamos  įstatymais, kuriuose nurodoma, jog įstaigų kolektyvinėje sutartyje negali būti nustatyta papildomų sąlygų, susijusių su papildomomis valstybės ir savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų lėšomis.

Primename, kad LPPSF pirmininkas EPSU Viešųjų paslaugų nuolatinio komiteto darbe J. Neverauskas atstovauja Lietuvai. Komiteto sprendimai ir siūlymai socialiniais klausimais pateikiami įvairioms atsakingoms institucijoms, taip pat Europos Komisijai.

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija