Pereiti prie turinio

Darbuotojų ir darbdavių atstovai ieškos būdų, kaip mažinti nelegalų darbą statybose

Dalintis:

LR Valstybinė darbo inspekcija (VDI) praėjusių metų pabaigoje inicijavo Nelegalaus darbo reiškinių atsiradimo sąlygų ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės posėdį.

Jame dalyvavo VDI, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), Lietuvos darbo biržos, SODROS, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statybininkų asociacijos atstovai. Profesines sąjungas posėdyje atstovavo Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas.

Siūlo steigti grupes kovai su nelegaliu darbu ir „šešėliu“

Susitikime buvo aptartos nelegalaus darbo reiškinių kontrolės ir prevencijos galimų prioritetinių krypčių nustatymas, bendradarbiavimo tobulinimas bei priemonių plano 2018-2019 m. sudarymo perspektyvos. Sutarta, kad šiam priemonių planui suinteresuotos institucijos pateiks pasiūlymus, kurie bus svarstomi vasario-kovo mėnesį.  

Posėdžio dalyviai taip pat buvo supažindinti su Norvegijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtimi kovojant su nelegaliu darbu.

VDI atstovas Gediminas Noreika pristatė Norvegijos Vyriausybės nacionalinę strategiją kovoje su darbo nusikaltimais. Jis įvardino pagrindinį strategijos elementą – skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą, kuriame aktyviai dalyvautų tiek socialiniai partneriai, tiek kontroliuojančios institucijos.

Viena iš strategijos priemonių yra išplėsti regionų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą įsteigiant „Jungtinius operacijų centrus“ (toliau – Centrai). Tokie centrai jau įsteigti septyniuose Norvegijos miestuose, jų susitikimai organizuojami vieną kartą per savaitę. Pasak G. Noreikos, vienerių metų patirtis jau parodė, kad šie centrai – vieni efektyviausių ir labiausiai pasitvirtinusių priemonių kovojant su nelegaliu darbu Norvegijoje.

G. Noreika  informavo, kad VDI siūlo įsteigti pilotines „Jungtinių operacijų grupes“ Vilniaus ir Klaipėdos regionuose. Grupes sudarytų VMI, Policijos, FNTT, VDI, SODROS, Migracijos ir kitų tarnybų atstovai. Jų pagrindinės tikrinimo sritys būtų: prekyba žmonėmis darbo išnaudojimo tikslais, nelegalus darbas, nedeklaruotas darbas, užsieniečių nelegalus darbas, darbo užmokesčio mokėjimas vokeliuose, kiti mokestiniai pažeidimai susiję su darbo santykiais. „Jungtinė operacijų grupė“ rinktųsi kartą per mėnesį, analizuotų turimą informaciją, organizuotų pasirinkto objekto tikrinimą bei planuotų tolimesnius tikrinimus.

 

Statistika atskleidžia statybos sektoriaus „šešėlio“ mastus

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) prezidentas Dalius Gedvilas pristatė šios organizacijos parengtą iniciatyvą „Nelegalaus darbo eliminavimas iš statybų sektoriaus. Galimi sprendimai“. Jis siūlė sistemingų priemonių planą, kuris padėtų ženkliai pakeisti esamą situaciją statybų sektoriuje ir pridūrė, kad reikalingas bendradarbiavimas, nes tik realus valstybinių institucijų sprendimas leis šį projektą įgyvendinti.

D. Gedvilas pažymėjo, kad šiuo metu Lietuvoje yra 6300 statybų įmonių, kuriose dirba 84 000 žmonių. Kaip rodo statistiniai duomenys, darbuotojų skaičius dirbančių su verslo liudijimais sparčiai auga ( 2017 m. jų buvo 18300), todėl didėja ir „šešėlis“.  

LSA prezidentas paaiškino, kad, pagal oficialius duomenis, 2016 m. buvo pastatyta virš 1 mln. kv.m. ploto namų su daline apdaila, tačiau, jo žiniomis, nei viena Asociacijos sudėtyje esančių įmonių apdailos nedarė, o dirbantys su verslo liudijimais skaičius tokios didelės apimties apdailos darbų atlikti negalėjo, todėl tai aiškiai parodo galimus šešėlinės ekonomikos mastus.

 

Statybininko kortelė – priemonė nelegaliam darbui statybose kontroliuoti

D. Gedvilas taip pat atkreipė dėmesį į dirbančiųjų su verslo liudijimais socialines garantijas. Šiuo metu šie asmenys, netekę darbo, negauna nei cento nedarbingumo pašalpos, o sulaukę pensinio amžiaus gaus tik 143 eurus pensijos. „Ar įmanoma šiandien žmogui išgyventi už 143 eurus?“, – retoriškai klausė pranešėjas.

Asociacijos prezidentas siūlė, siekiant mažinti socialinę atskirtį ir žmonių, dirbančių su verslo liudijimais, skurdą ateityje, ant verslo liudijimų užrašyti „nedarbingumo pašalpą taupyk pats“ ir „kai išeisi į pensiją gausi 143 eurus“ – panašiai, kaip rašoma ant cigarečių pakelių, pvz., „rūkymas kenkia sveikatai“.

Apibendrindamas D. Gedvilas pristatė sukurtą statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų registrą „StatReg.lt“, skirtą kaupti ir teikti informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją ir įgūdžius, mokymo, kvalifikacijos kėlimo bei žinių ir įgūdžių tobulinimo galimybes, atestavimo procedūrą. Pasak jo, ši sistema sukurta vadovaujantis Švedijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Suomijos gerąja patirtimi.

Projekte yra numatyta priemonė, kuri padėtų sukontroliuoti nelegalaus darbo statybose mastus – statybininko kortelė.  Jis pridūrė, kad šio registro pilotinio testavimo startavimo pradžia yra numatyta 2018 m. sausio 24 d. ir prašė posėdyje dalyvaujančių atsakingų institucijų atstovų palaikymo.

Pažymėtina, kad Statybininkų profesinė sąjunga, kartu su Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, matydamos opiausias problemas statybų sektoriuje – nelegalaus darbo ir „šešėlio“ paplitimą, darbuotojų saugos ir  sveikatos taisyklių pažeidimus, nemažą nelaimingų ir mirtinų atsitikimų darbo vietose skaičių, kt. – pritaria minėtai Lietuvos statybininkų asociacijos iniciatyvai ir pasiūlytoms priemonėms nelegaliam darbui bei kitiems pažeidimams darbo vietose kontroliuoti.

Todėl sausio 16 d.planuojamas šių socialinių partnerių susitikimas siekiant aptarti situaciją statybų sektoriuje. Numatoma, kad susitikime dalyvaus ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.

 

 

Straipsnį parengė Jūratė Jasiūnienė