Pereiti prie turinio

Briuselyje darbuotojų atstovai aptarė situaciją komunalinių paslaugų bei energetikos sektoriuose

Dalintis:

Kovo 5 d. Briuselyje įvyko Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) Komunalinių paslaugų nuolatinio komiteto posėdis. Šiame komitete Lietuvos profesinėms sąjungoms atstovavo Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkės pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė.

Posėdyje buvo išrinkta nauja komiteto pirmininkė – ja tapo Donna Rowe-Merriman (UNISON, Jungtinė Karalystė).

Dalyviams buvo pateikta nemažai svarbios informacijos apie pokyčius Europos Sąjungos teisės aktuose: Pastatų energinio naudingumo direktyvą (EPBD), Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą (RED III), Net Zero pramonės įstatymą, kuriuo siekiama pereiti prie klimatui neutralios pramonės.

Priminta ir tai, kad Europos piliečių iniciatyvai „Teisė į vandenį” – jau dešimt metų. Nepaisant tokio netrumpo laikotarpio, vandens tiekimo sektoriuje vis dar apstu spręstinų problemų, o vanduo bei tinkamos sanitarinės sąlygos prieinami dar ne visiems europiečiams.

Susitikime pateikta informacija apie situaciją komunalinių paslaugų, atliekų, dujų, elektros, vėjo energijos sektoriuose.

Posėdžio dalyviams buvo pateikta informacija, kad artėjant finišo tiesiajai dėl Europos dujų sektoriaus socialinių partnerių sektorinio susitarimo dėl teisingo perėjimo darbdavių pusė – Eurogas – atsisakė pasirašyti suderėtą susitarimą, nes esą neturi įgaliojimų dalyvauti derybose.

Pasak J. Subačiūtės-Žemaitienės, tokia situacija skandalinga, nes derybų procese abiems pusėms buvo pristatyti visi teisiniai aspektai bei galimos kliūtys. Tad darbdavių pusės sprendimas paskutinę minutę pasitraukti iš derybų ir stebina, ir tuo pačiu neramina.

„Profesinės sąjungos mano, kad darbdavių atsisakymas įsipareigoti pasirašant bendrą susitarimą galimai rodo jų nenorą imtis reikalingų priemonių teisingam perėjimui prie tvarių gamybos metodų juos derinant su kokybiškomis darbo vietomis ir oriomis darbo sąlygomis. Juolab, kad visas derybų procesas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos piliečių lėšų, per Europos Komisiją”, – atkreipia dėmesį J. Subačiūtė-Žemaitienė ir pažymi, kad posėdyje buvo priimtas sprendimas parengti griežtą profesinių sąjungų poziciją darbdavių pusei dėl tokio akibrokšto.

Taip pat posėdyje aptarti klausimai dėl teisingo perėjimo elektros energijos sektoriuje, skirstomųjų tinklų pokyčių ir darbo vietų.