Pereiti prie turinio

Aktualu: dirbantys su pavojingais įrenginiais darbuotojai turės laikytis specialių reikalavimų

Dalintis:

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – DSS įstatymas) 27 straipsnio 4 dalį, socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 333 patvirtino „Reikalavimus darbuotojams, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams“ (toliau – Reikalavimai).

Šiuose Reikalavimuose reglamentuojama, kokios kvalifikacijos, kokias specialias žinias bei įgūdžius turinčius darbuotojus gali pasirinkti darbdavys konkrečių potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti ar juos pertvarkyti, ar vadovauti darbui su potencialiai pavojingais įrenginiais. 

DSS įstatymo 27 straipsnio 4 dalis įpareigoja darbdavį nustatyti darbuotojų, naudojančių potencialiai pavojingus įrenginius, mokymo ir žinių patikrinimo tvarką. Įvairaus pobūdžio pavojingi įrenginiai naudojami  statybos, chemijos, energijos gamybos, kitose pramonės įmonėse (keltuvai, kranai, platformos, mobiliosios pavojingų medžiagų talpyklos, vamzdynai ir pan.).

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (toliau – PPĮ įstatymas) 2 straipsnio 2 dalyje sąvokos įrenginių naudojimas apibrėžime nurodoma, kad tai veikla, susijusi su įrenginių paleidimu ar stabdymu, darbu, gabenimu, remontu, modifikavimu, priežiūra ir aptarnavimu, įskaitant ir valymą. PPĮ įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punkto įrenginio savininkui nustato prievolę įrenginiams naudoti ir prižiūrėti skirti teisės aktų nustatyta tvarka apmokytus ir atestuotus asmenis.

Apibendrinant tai, konstatuotina, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo nusistato darbuotojų, naudojančių potencialiai pavojingus įrenginius, tarp jų darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų mokymo ir žinių patikrinimo tvarką.

Atsižvelgdamas į šių darbuotojų kompetenciją darbdavys turi priimti sprendimą dėl jų mokymo apimčių ir mokymo kokybės užtikrinimo. Jei darbdavys neturi galimybių kokybiškai mokyti įmonėje, t. y. neturi kompetentingų asmenų, kurie gali vykdyti mokymą, jis gali samdyti kompetentingus specialistus apmokyti darbuotojus įmonėje ar siųsti darbuotojus į profesinio mokymo teikėjų, įrenginių gamintojų, kitų kompetentingų įstaigų rengiamus kompetencijos tobulinimo kursus, seminarus ar praktinius mokymus.

 

Parengta pagal vdi.lt informaciją.