Pereiti prie turinio

Aktuali SODROS informacija dėl nedarbingumo darbuotojams ir darbdaviams

Dalintis:

SODROS informacija dėl karantino – DARBUOTOJAMS

Ligos išmoka skiriama bendra tvarka pasibaigus priežiūros laikotarpiui, pateikus darbdavio užpildytą pranešimą (forma NP-SDNP-SD Darbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.)) apie asmens nedarbo laikotarpį vaiko priežiūros metu.

Ligos išmoką skiriantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius išsiaiškina, ar švietimo įstaigoje nustatytas infekcijos plitimą ribojantis režimas ir ar prižiūrimas vaikas yra tos įstaigos sąrašuose.

Kai nedarbingumo pažymėjimas yra išduotas dėl epideminės situacijos vaikui prižiūrėti, ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų apdraustajam skiriama nuo pirmosios vaiko priežiūros dienos ir mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų. Ligos išmokos dydis vaikui prižiūrėti yra 65,94 procento gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimalus 1 dienos išmokos dydis (iki mokesčių) yra 7,21 Eur

(1306,30 Eur x 11,64 % : 21,1 d.d.).

Maksimalus 1 dienos išmokos dydis (iki mokesčių) yra 81,65 Eur

(1306,30 Eur x 2 x 65,94 % : 21,1 d.d.).

Kai nedarbingumo pažymėjimas yra išduotas dėl ligos ar dėl epideminės situacijos nuo darbo nušalintam apdraustajam, ligos išmoką dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo ar tarnybos grafiku, moka darbdavys (išmokos dydis negali būti mažesnis negu 62,06 procento ir didesnis negu 100 procentų išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio). Ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų skiriama nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos ir mokama visą nušalinimo nuo darbo laikotarpį iki karantino atšaukimo. Ligos išmokos dydis yra 62,06 procento gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimalus 1 dienos išmokos dydis (iki mokesčių) yra 7,21 Eur

(1306,30 Eur x 11,64 % : 21,1 d.d.).

Maksimalus 1 dienos išmokos dydis (iki mokesčių) yra 76,84 Eur

(1306,30 Eur x 2 x 62,06 % : 21,1 d.d.).

 

SODROS informacija dėl karantino – DARBDAVIAMS

Ligos išmoka pagal nedarbingumo pažymėjimus, išduotus dėl nedarbingumo priežasties „Epideminė situacija“, bus skiriama vadovaujantis darbdavio (-ų) NP-SD2 pranešime pateikta informacija. Jeigu NP-SD2 pranešime bus nurodyta, kad dalį laikinojo nedarbingumo laikotarpio apdraustasis dirbo (t.y. dirbo nuotoliniu būdu arba buvo kasmetinėse atostogose) ir gavo darbo užmokestį arba atostoginius, ligos išmoka bus skiriama ir mokama tik už tas dienas, kurias darbuotojas nedirbo ir negavo pajamų.

Todėl tuo atveju, jeigu bent dalį laikinojo nedarbingumo laikotarpio darbuotojas dirbo arba buvo kasmetinėse atostogose, pildant NP-SD2 pranešimą laukeliuose B1-B2 būtina nurodyti laikotarpį (laikotarpius), už kurį darbuotojas gavo darbo pajamas. Tačiau, jeigu darbuotojui suteiktos atostogos perkeliamos po laikinojo nedarbingumo laikotarpio pabaigos, darbdavys turi apskaičiuoti ligos išmoką (laukelis B7) už pirmąsias 2 laikinojo nedarbingumo dienas (laukeliai B5-B6).

Tais atvejais, kai nedarbingumo pažymėjimas dėl nedarbingumo priežasties „Epideminė situacija“ išduotas vaiko slaugai/priežiūrai, kasmetinių atostogų laikotarpis, sutampantis su slaugos/priežiūros laikotarpiu, nurodomas laukeliuose B3-B4.

 Šaltinis: paciolis.lt