Pereiti prie turinio

2021 m. darbo ginčų komisijose priteista 6,14 mln. eurų

Dalintis:

Apžvelgus 2021 metų Darbo ginčų komisijų (toliau – DGK) darbo rezultatus, matosi, kad pagrindinė priežastis, dėl ko yra kreipiamasi į DGK, nesikeičia. Dažniausias reikalavimas – išieškoti nesumokėtą darbo užmokestį. Tokie reikalavimai sudarė apie 66 proc. visų per 2021 m. gautų prašymų. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, apie 95 proc. prašymų teikė darbuotojai.

Kitos dažniausios kreipimosi į DGK priežastys – neturtinės žalos išieškojimas, atleidimo iš darbo pripažinimas neteisėtu ir baudos skyrimas už DGK sprendimo nevykdymą.

Prie VDI teritorinių skyrių veikiančios DGK praėjusiais metais gavo 5,4 tūkst. prašymų – apie 23 proc. mažiau nei 2020 m. Nepaisant sumažėjusio gautų ir išnagrinėtų DGK prašymų skaičiaus, išieškotinos sumos praėjusiais metais vis tiek buvo įspūdingos – per 2021 m. DGK priteisė 6,14 mln. Eur, iš kurių 6,06 mln. Eur – darbuotojų naudai ir 0,08 mln. Eur – darbdavių naudai. Apie 33 proc. visų pateiktų reikalavimų buvo išspręsti ieškovo naudai.

Daugiausia (apie 19 proc.) prašymų dėl darbo ginčų nagrinėjimo buvo gauta iš transporto ir saugojimo sektoriaus įmonių, antroje vietoje – statybos sektorius. Nemažai prašymų gauta iš didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriaus įmonių, apdirbamosios gamybos įmonių, kiek mažiau – iš kitų ekonominės veiklos sričių įmonių.

„Nemažai prašymų gauta iš sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veiklos įstaigų sektoriaus – 858 prašymai, tačiau tokį skaičių lėmė tai, jog buvo gauta virš 700 prašymų iš vienos sveikatos priežiūros įstaigos“, – pastebėjo VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė.

Nors matoma tendencija, kad absoliuti dauguma prašymuose keliamų reikalavimų yra dėl darbo užmokesčio išieškojimo, tačiau 2021 m. gautuose prašymuose pastebėta didesnė keliamų reikalavimų įvairovė.

„Asmenys kėlė daug įvairių problemų viename prašyme, atsirado daugiau ankstesniais laikotarpiais retai keliamų reikalavimų, pvz., dėl nepagrįsto nušalinimo nuo darbo, dėl psichologinio smurto darbe, mobingo, dėl neturtinės žalos atlyginimo, lyčių lygybės ir diskriminavimo, asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsaugos, ir pan. Lyginant su 2020 m., 2021 m. beveik tris kartus išaugo reikalavimų dėl neturtinės žalos atlyginimo, beveik dvigubai daugiau išaugo darbo ginčų dėl nušalinimo nuo darbo teisėtumo, daugiau nei triskart išaugo reikalavimų dėl įspėjimo/įsakymo panaikinimo ir beveik dukart – dėl lyčių lygybės ir diskriminavimo.“, – atkreipė dėmesį I. Janukevičienė.

2021 metais teismuose buvo nagrinėjama apie 6,4 (2020 m. – apie 5,2) proc. darbo bylų, išnagrinėtų DGK.

VDI inf.