fbpx

Aktualu: dirbantys su pavojingais įrenginiais darbuotojai turės laikytis specialių reikalavimų

Paskelbta: 2017-08-07

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – DSS įstatymas) 27 straipsnio 4 dalį, socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 333 patvirtino „Reikalavimus darbuotojams, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams“ (toliau – Reikalavimai).

Skaityti plačiau...

Patvirtinta privalomo pranešimo apie darbo tarybos įsteigimą forma

Paskelbta: 2017-08-04

Naujojo Darbo kodekso 169 straipsnis numato, kad kai įmonėje vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų, darbdavio iniciatyva turi būti sudaryta darbo taryba (3 metų kadencijai). Tiesa, šio straipsnio 3 punkte pažymima, jog jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas.

Tačiau vien išrinkti darbo tarybos narius nepakanka - kad šis organas įgytų teisę atstovauti darbuotojus, turi būti įgyvendintos dvi pagrindinės sąlygos:

Skaityti plačiau...

Naujiena Lietuvos darbo teisėje - lokautas

Paskelbta: 2017-08-02

Naujajame Darbo kodekse (toliau – NDK) įtvirtintas naujas institutas - lokautas. Iki NDK įsigaliojimo lokautas Lietuvoje buvo netiesiogiai draudžiamas t.y. ankstesniojo kodekso 83 straipsnyje buvo imperatyvai suformuluotas draudimas darbdaviui ir išvardyti konkretūs jam draudžiami veiksmai bendrovės darbuotojams paskelbus streiką, kas teisės doktrinoje ir buvo aiškinama kaip lokauto draudimas.

Skaityti plačiau...

Lyčių nelygybė darbo rinkoje: ar pokyčiai įmanomi?

Paskelbta: 2017-08-03

Liepos 1 d. įsigaliojusiame Darbo kodekse yra numatyta prievolė darbdaviams įmonėse įgyvendinti lyčių lygybės principus. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos specialistų manymu, ši imperatyvi nuostata darbdaviams gali kelti nemažų problemų, nes tam esą kol kas nėra pakankamai žmogiškųjų išteklių. O štai kiti lyčių lygybės darbo rinkoje klausimus sprendžiantys specialistai, įvertindami užsienio patirtį, tikina, jog  moterų ir vyrų lygių galimybių reikalavimai turėtų būti įtvirtinami įstatymiškai, nes naivu tikėtis, kad lyčių lygybės pokyčiai galėtų vykti natūraliai.

Tad, viena vertus, galima pasidžiaugti, jog mūsų šalyje egzistuoja politinė valia užtikrinti lyčių lygybę darbo rinkoje, tačiau, kita vertus, realybėje vis dar egzistuoja nemažai veiksnių, sudarančių rimtų kliūtis pozityviems pokyčiams.

Skaityti plačiau...

VDI išvada: statybos sektoriaus darbdaviai nepakankamai dėmesio skiria kolektyvinėms apsaugos priemonėms įrengti

Paskelbta: 2017-07-28

Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) šių metų pirmą pusmetį gauti 2 pranešimai apie mirtinus ir 12 – apie sunkius sužalojimus darbe statybos sektoriuje (pernai tuo pačiu laikotarpiu atitinkamai: 3 ir 11 pranešimų).

Statybos sektoriuje 2017 m. pirmą pusmetį sunkiai susižalojusių daugiau nei pusė buvo traumuoti krisdami iš aukščio ar į gylį: 7 įvykiai iš 12. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, tokių atvejų padidėjo 40 proc.

Skaityti plačiau...