Profesinės sąjungos: ar galime tikėtis vienodo moterų ir vyrų darbo užmokesčio, jeigu lygybės principo nesilaiko net aukščiausios valdžios institucijos?

Paskelbta: 2018-11-05

 

Lapkričio 3 dieną Europoje buvo minima Vienodo darbo užmokesčio diena.

Europos Komisijos duomenys rodo, kad moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas Europoje 2010 m. buvo 16,4%, 2015 m. ir 2016 m. - 16,2%, taigi per pastaruosius penkerius metus šis rodiklis beveik nesumažėjo.

Skaityti plačiau...

Lapkričio 1 d. minima Visų šventųjų diena

Paskelbta: 2018-10-31

Lapkričio 1 d., minima Visų šventųjų diena – diena, kai pagerbiami visi šventieji. 
Šventė skirta paminėti žmonėms, po mirties paskelbtiems šventaisiais. Tikima, kad šventieji padeda žmonėms, jei jiems meldžiamasi. Lapkričio 1-ąją liturgine šventųjų atminimo švente paskelbė popiežius Bonifacas IV VII a. pradžioje. 998 m. popiežius Grigalius šventę papildė lapkričio 2-ąja, skirta pagerbti mirusiuosius - Lietuvoje tą dieną minimos Vėlinės, ir abi šventės visuomenėje neretai minimos kaip viena.

Skaityti plačiau...

T. Jakutavičius atstovavo Europos šiaurės-rytų regionui rengiantis EPSU suvažiavimui

Paskelbta: 2018-10-29

Spalio 25 d. vyko Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų (EPSU) suvažiavimo, įvyksiančio 2019 metų birželio 4-7 dienomis, Dubline, rezoliucijų darbo grupės posėdis. Jame dalyvavo bei Europos šiaurės-rytų regionui atstovavo Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos jaunimo sektoriaus vadovas Tomas Jakutavičius.

Skaityti plačiau...

Naujasis susitarimas atveria galimybes aktyvesnei socialinio dialogo ir oraus darbo plėtrai

Paskelbta: 2018-10-30

Spalio 23 dieną, Ženevoje, tarptautinio seminaro apie skaitmenizaciją ir socialinį dialogą metu, Tarptautinė darbo organizacija (TDO) ir Tarptautinė ekonominių ir socialinių reikalų tarybų ir panašių institucijų asociacija (AICESIS) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl socialinio dialogo ir oraus darbo. Susitarimą pasirašė TDO generalinis direktorius Guy Ryder ir AICESIS prezidentas Iacob Baciu. 
Naujasis susitarimas apima tokias pagrindines sritis kaip socialinis dialogas ir trišališkumas, orus darbas, demokratijos plėtojimas, TDO 2030 m. darbotvarkė, tvaraus vystymosi tikslai, taip pat socialinis globalizacijos aspektas ir darbo ateitis.

Skaityti plačiau...

Konferencijoje aptarti svarbiausi Europos elektros energetikos sektoriaus iššūkiai

Paskelbta: 2018-10-26

2018 m. Spalio 23 d., Briuselyje, įvyko tarptautinio projekto „Elektros energetikos sektorius ir ateities iššūkiai – reikiamos kvalifikacijos ir tinkamų darbo sąlygų jauniesiems darbuotojams/stažuotojams užtikrinimas“ (angl. „The electricity sector and future challenges - Ensuring the right qualifications and good working conditions for young workers/trainees”) baigiamoji konferencija.

Skaityti plačiau...