Pereiti prie turinio

VDI išvada: statybos sektoriaus darbdaviai nepakankamai dėmesio skiria kolektyvinėms apsaugos priemonėms įrengti

Dalintis:

Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) šių metų pirmą pusmetį gauti 2 pranešimai apie mirtinus ir 12 – apie sunkius sužalojimus darbe statybos sektoriuje (pernai tuo pačiu laikotarpiu atitinkamai: 3 ir 11 pranešimų).

Statybos sektoriuje 2017 m. pirmą pusmetį sunkiai susižalojusių daugiau nei pusė buvo traumuoti krisdami iš aukščio ar į gylį: 7 įvykiai iš 12. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, tokių atvejų padidėjo 40 proc.

Atsižvelgdama į sunkių nelaimingų atsitikimų dėl darbuotojų kritimo iš aukščio ar į gylį tendenciją, VDI šių metų pirmą pusmetį planine tvarka intensyviai tikrino, kaip užtikrinami darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai statybos ekonominės veiklos rūšių įmonėse, išskirtinį dėmesį skirdama darbuotojų apsaugai nuo kritimo iš aukščio.

Pažymėtina, jog darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi būklė patikrinta 114 statybviečių. Tikrinant buvo pildomos specialios anketos–teminės ataskaitos „Kritimai iš aukščio / į gylį. Kolektyvinės apsaugos ir paaukštinimo priemonės“. Nustatyta, kad darbdaviai, organizuodami darbus aukštyje, nepakankamai dėmesio skiria kolektyvinėms apsaugos priemonėms įrengti – net 18 proc. atvejų buvo neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, kurios padėtų išvengti darbuotojų, darbo priemonių ar kitų daiktų ir / ar medžiagų kritimo.

Tikrinimo metu taip pat buvo surašytos 75 teminės ataskaitos „Kritimai iš aukščio / į gylį. Asmeninės apsaugos priemonės“. Šių anketų pildymo tikslas – nustatyti, kiek statybvietėje dirba. Nustatyta, kad privalomų asmeninių apsaugos priemonių neturėjo 4 proc. darbuotojų.

VDI duomenimis, statybos sektoriuje pavojingiausiais darbais nelaimingiems atsitikimams įvykti išlieka statybos remonto darbai (2 mirtini ir 12 sunkių susižalojimų – iš pastarųjų 8 atvejais darbuotojas sunkiai susižalojo nukritęs iš aukščio). Atliekant šiuos darbus šalyje įvyko 15 proc. mirtinų ir sunkių nelaimingi atsitikimai darbe.

Beje, 2017 m. pirmą pusmetį 50 proc. mirtinų ir 25 proc. sunkių ištirtų nelaimingų atsitikimų darbe statybos sektoriuje įvyko darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų. Didesnį darbo stažą įmonėje turintiems darbuotojams nelaimingi atsitikimai įvyksta kur kas rečiau.

Tiesa, šiemet stebimas nelaimingų atsitikimų, įvykusių neblaiviems darbuotojams, sumažėjimas, lyginant su praeitų metų statistika: 2017 m. pirmą pusmetį statybos ekonominės veiklos rūšių įmonėse įvyko 1 sunkus nelaimingas atsitikimas darbe, kai sužalotasis buvo neblaivus. 

 

Parengta pagal Valstybinės darbo inspekcijos informaciją