Pereiti prie turinio

Teismo sprendimu beveik 10 mln. Europos darbuotojų gali netekti svarbių teisių

Dalintis:

Spalio 24 dieną Europos Sąjungos (ES) Bendrajame Teisme buvo paskelbtas sprendimas neeilinėje byloje dėl centrinės valdžios darbuotojų teisės į informavimą ir konsultavimą įgyvendinimo, pagal Europos viešųjų paslaugų sąjungų federacijos (EPSU) skundą prieš Europos Komisiją (EK) dėl socialinių dialogo taisyklių pažeidimo. Mat EK atsisakė 2015 m. savo susitarimą su EPSU dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo įgyvendinti kaip Direktyvą, kuri įpareigotų visas ES valstybes nares siekti, kad darbuotojų ir darbdavių susitarimai būtų privalomi.    

Deja, Teismo sprendimas priimtas ne darbuotojų naudai: Teismas priėjo prie išvados, jog Europos Komisijos iniciatyvos teisė reiškia, kad ši gali pati nuspręsti, ar visose ES šalyse socialinių partnerių susitarimai turi būti teisiškai privalomi.

EPSU generalinis sekretorius Janas Willemas Goudriaanas komentuoja: „šis nutarimas yra smūgis 9,8 mln. Europos centrinės valdžios darbuotojų, kuriems, deja, nesuteikiama tokia pati ES informacijos ir konsultavimo teisinė apsauga, kaip ir privataus sektoriaus darbuotojams“.

„Manome, kad tai tampa kone svarbiausiu socialinio dialogo klausimu ES lygmeniu, nes nuo šios bylos atomazgos priklausys socialinių partnerių svoris ir jų autonomija kuriant ES minimalius socialinius standartus. Pastaroji Teismo nutartis kelia nerimą ir palieka didžiulį netikrumą dėl būsimų ES socialinių partnerių susitarimų“, – nuogąstauja J. W. Gouudriaanas.

Pasak jo, EPSU, atidžiai susipažinusi su ES Bendrojo Teismo sprendimu ir išklausiusi Valdybos nuomonės, spręs, ar jį skųsti Europos Teisingumo Teismui. Profesinės sąjungos skundą pateikti turi dviejų mėnesių laikotarpiu.

Primename, kad ši byla yra pirmas kartas istorijoje, kai Europos profesinių sąjungų organizacija apskundė Europos Komisiją dėl socialinės politikos klausimų.

Savo ieškiniu Teismui EPSU siekia, kad būtų pripažintas neteisėtu bei panaikintas precedento neturintis Europos Komisijos sprendimas, kai pastaroji atsisakė Europos Tarybai pateikti pasiūlymą dėl centrinės valdžios socialinių partnerių susitarimo dėl darbuotojų teisės į informavimą ir konsultavimą įgyvendinimo .

EPSU skundą pateikė 2018 m. gegužės 15 dieną. Jam pritarė visos EPSU sudėtyje esančios valstybės tarnautojams atstovaujančios profesinės sąjungos, taip pat ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga.     

Profesinių sąjungų skunde teigiama, kad EK atsisakymas pateikti Europos Tarybai minėtą pasiūlymą yra akivaizdus trukdis sklandžiam socialiniam dialogui centrinės valdžios institucijose. Taip pat šie EK veiksmai prieštarauja 2017 m. patvirtinto Europos socialinių teisių ramsčio nuostatoms.    

Pažymėtina, kad skunde minimas socialinių partnerių susitarimas buvo priimtas dar 2015 m. Jį pasirašė EPSU, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) ir viešojo administravimo institucijų darbdavių organizacijos (EUPAE) atstovai. Juo buvo siekiama užkirsti kelią ilgalaikiam ES teisės aktų dėl informavimo ir konsultavimą teisių atotrūkiui, susidariusiam dėl to, kad centrinės valdžios darbuotojų ir valstybės tarnautojų teisė informavimo ir konsultavimą ilgą laiką buvo ignoruojama.

Parengta pagal epsu.org informaciją