Pereiti prie turinio

Net 35 proc. moterų patiria smurtą darbo vietoje: profesinės sąjungos ragina imtis rimtų žingsnių

Dalintis:

Prieš keletą dienų portalas USA TODAY paskelbė šokiruojančius skaičius: net 94 procentai, t.y., apie 800 Holivudo industrijos darbuotojų yra patyrę seksualinį smurtą ar išnaudojimą darbo vietoje. Savo istorijomis po ilgų metų tylėjimo išdrįso pasidalinti tokios žvaigždės, kaip Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Ashley Judd, kt.

O pastarųjų metų socialinės žiniasklaidos kampanijos #Metoo ir #Timesup pabrėžė smurtą dėl lyties darbo vietoje ir parodė problemos mastą. Naujausiais Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, 35 procentai, t.y., net 818 milijonai vyresnių  nei 15 metų moterų visame pasaulyje patyrė lytinį ar fizinį smurtą namuose, bendruomenėse ar darbo vietoje.

„Profesinės sąjungos turi imtis veiksmų dėl smurto prieš moteris ir dalyvauti formuojant tarptautinius teisės aktus kovai su smurtu dėl lyties. Turime ir toliau skleisti žinią, kad smurtas prieš moteris yra realus, ir jis vyksta visur.“, – sakoma Europos pramonės  profesinių sąjungų (IndustriallEurope) pareiškime.

Smurtas prieš moteris yra žmogaus teisių pažeidimas

Pagal Jungtinių Tautų „Deklaraciją dėl smurto prieš moteris panaikinimo“, primtą dar 1993 m.,  „smurtas prieš moteris – tai bet koks smurto dėl lyties veiksmas, dėl kurio moterys patiria fizinę, seksualinę ar psichologinę žalą ar kančią, įskaitant ir tokių veiksmų grėsmę, prievartą ar savavališką laisvės atėmimą, nesvarbu, ar tai vyksta viešajame ar privačiame gyvenime „. Ši deklaracija pripažįsta, kad smurtas prieš moteris pažeidžia moterų teises ir pagrindines laisves, o Vienos deklaracijoje ir veiksmų programoje (1993 m.) pripažįstama, kad smurto prieš moteris panaikinimas viešajame ir privačiame gyvenime yra pareiga žmogaus teisių atžvilgiu.

Smurtas prieš moteris yra kliūtis lyčių lygybei darbe

Moterims mažiau tikimybių patekti į darbo rinką nei vyrams. Seksualinis smurtas ir priekabiavimas vis dar yra kliūtis moterims patekti į darbo rinką ir tobulinti savo darbinius įgūdžius bei atlikti tam tikras darbo funkcijas. Ir atvirkščiai, didėjanti moterų, dirbančių nesaugiose, žemos kvalifikacijos ir mažai apmokamuose darbuose, atskirtis, padidina jų riziką patirti įvairaus pobūdžio smurtą.  

Profesinės sąjungos atlieka esminį vaidmenį užkardant ir panaikinant smurtą prieš moteris darbo vietoje

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) Darbuotojų veiklos biuro ataskaita apie smurtą prieš vyrus ir moteris darbo rinkoje rodo, kad darbuotojai, kurie yra ginami profesinės sąjungos, patiria mažiau smurto ir diskrimincijos darbe. Profesinės sąjungos atlieka pagrindinį vaidmenį didinant informuotumą apie seksualinį priekabiavimą prieš jų narius, derantis dėl politikos ir susitarimų, kuriais nustatomos skundų pateikimo ir nagrinėjimo procedūros bei seksualinio priekabiavimo prevencija.

Mums reikia TDO konvencijos dėl smurto dėl lyties

Tarptautiniu lygmeniu vis dar nėra jokio įstatymo, kuris nustatytų pagrindinę kryptį, kuria siekiama panaikinti smurtą ir priekabiavimą, įskaitant ir smurtą bei priekabiavimą dėl lyties darbo vietoje. Būtina parengti TDO konvenciją daugiausiai dėmesio skiriant tam, kad būtų užkirstas kelias lyčių smurtui, taip pat jo pašalinimui darbo aplinkoje.

IndustriAll Europe kviečia visas profesines sąjungas vienytis ir Tarptautinę moters dieną, kovo 8 d., parodyti ryžtą siekti lyčių lygybės bei pasakyti „ne” smurtui prieš moteris.

Parengta pagal usatoday.com ir industriall-europe.eu informaciją