Pereiti prie turinio

LPPSF tarybos posėdyje – turininga kandidatų į Konfederacijos vadovus diskusija ir svarbūs sprendimai dėl kolektyvinių sutarčių taikymo

Dalintis:

Kovo 9 d., Vilniuje, įvyko Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) tarybos posėdis.

Jis prasidėjo atvira diskusija su kandidatais į Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) vadovaujančias pozicijas, kurią moderavo buvęs Asociacijos „LPSK jaunimas“ pirmininkas Juozas Adomaitis.

Primename, kad į LPSK pirmininko pareigas kandidatuoja dabartinis pirmininkas Artūras Černiauskas ir Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) pirmininkė Inga Ruginienė, o į generalinio sekretoriaus – dabartinė generalinė sekretorė Janina Matuizienė ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Egidijus Milešinas. Rinkimai vyks šių metų gegužės mėn. 11 d., LPSK rinkiminio-ataskaitinio suvažiavimo metu.

Kandidatų prisistatymams buvo skirta po 5 minutes. Vėliau jie atsakinėjo į posėdžio dalyvių klausimus.

Artūras Černiauskas: Konfedercijai svarbu tapti vienu pulku, formuojančiu bendrą poziciją

Dabartinis LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas prisistatydamas pavadino save „jaunu senu profsąjungiečiu“, aktyvią veiklą profesinėse sąjungose pradėjusiu dar 1999 m., o LPSK vadovo pareigas einančiu 13 metus.

Ketverių metų Konfederacijos veiklą pirmininkas iš esmės vertina teigiamai, nes per šį laikotarpį, nors jis buvo ir nelengvas, bendras LPSK narių skaičius nesumažėjo.

2017 metus A. Černiauskas pavadino Darbo kodekso metais, nes pagrindinis darbas buvo kovoti už tai, kad šio įstatymo nuostatos nepablogintų darbuotojų situacijos – dėl to daug dirbta Trišalėje taryboje.

„Laikas imant pavyzdį iš skandinavų pereiti į kitą socialinio dialogo lygmenį, kai ieškoma kompromiso, o ne konfrontacijos“, – sakė A. Černiauskas.

LPSK vadovas pabrėžė, kad organizacijai labai svarbu suformuoti bendrą poziciją, tapti vienu pulku, o tuomet atsirastų ir lėšų bei galimybių suformuoti tinkamą komandą.

„Jeigu tinka tai, kas buvo nuveikta, tai balsuokite už mane“, – trumpai apibendrino A. Černiauskas.

Inga Ruginienė: LPSK turi būti matoma ir visuomenėje pripažįstama organizacija

Antroji kandidatė į Konfederacijos pirmininko pareigas Inga Ruginienė kalbėdama apie savo patirtį profesinėse sąjungose sakė nesitikėjusi, kad darbas profesinėse sąjungose taps jos pagrindine veikla. Pradžioje maniusi, kad tai – tik laikinas užsiėmimas dabar be šios veiklos savo gyvenimo jau neįsivaiduojanti.

Pagrindinis, jos, kaip vadovės, tikslas būtų siekti, kad LPSK būtų matoma organizacija, pripažįstama socialinių partnerių ir įvairių institucijų.

„Konfederacijos veiklai reikalinga stipri, kompetentinga komanda. Jos formavimui nereikia daug papildmų lėšų – čia užtektų  tinkamai pasiskirstyti funkcijas tarpusavyje, tarp valdybos narių. Svarbus ir viešųjų ryšių formavimas, santykių gerinimas su politikais.“, – pažymėjo LMPF pirmininkė.

Pasak I. Ruginienės, LPSK  būtina stiprinti tarptautinius santykius – juose slypi didelis potencialas ir pagalba. Ji taip pat kvietė Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federaciją įsijungti į BOA (Baltic Organizing Academy), kuriai pati šiuo metu ir vadovauja, veiklą.

„Darbas profesinėse sąjungose bus visada sunkus, pilnas iššūkių, nuolat kintantis, todėl ir įdomus. Taigi, jeigu nebūčiau išrinkta, toliau likčiau LMPF pirmininke.“, – posėdžio dalyviams kalbėjo kandidatė.

Janina Matuizienė: „moterys, balsuokite už moteris!“  

Dabartinė LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė, suvažiavime kandidatuosianti į šią poziciją kitai kadencijai, pabrėžė, kad labai svarbu tęsti pradėtus darbus. Tam reikalinga vienyti šakas – gerą pavyzdį praėjusiais metais parodė švietimo profesinės sąjungos.

„Tačiau vykdydami veiklą ir atstovaudami darbuotojus neturėtume pamiršti, jog viešojo ir privataus sektorių specifika skiriasi.“,- atkreipė dėmesį J. Matuizienė.

Ji sakė, kad LPSK ir toliau reikia stiprinti sekretoriatą (komandą), nes darbo krūvis yra tikrai nemažas ir sklandžiai veiklai reikėtų daugiau specialistų. „Būtina vystyti regioninį atstovavimą, jaunimo, tarptautinę veiklą, organizuoti mokymus.“ – pažymėjo kandidatė.

Jeigu nebūtų išrinkta, J. Matuizienė mielai dalintųsi savo patirtimi, patartų, stebėtų LPSK veiklą. Vis tik diskusijos pabaigoje ji paragino moteris balsuoti už moteris. Pasak jos, turėtume labiau pasitikėti dailiosios lyties atstovėmis ir sudaryti galimybes joms aktyviau dalyvauti politikoje.

Egidijus Milešinas: svarbu ūkinės veiklos skaidrumas ir atsakomybė

Antrasis kandidatas į generalinio sekretoriaus poziciją Egidijus Milešinas prisistatydamas pastebėjo, kad kolegų diksusijos metu jau išvardinti tikslai yra panašūs ir paantrino pašnekovams, kad reikia stiprinti LPSK viešuosius ryšius, atskirti viešojo ir privataus  sektorių atstovavimą, skatinti bendradarbiavimą tarp šakų. Taip pat mano, kad reikia bent vieneriems metams skirti didesnes lėšas jaunimo sektoriui, ir jeigu tai pasiteisintų bei į profesines sąjungas būtų pritraukta daugiau aktyvaus jaunimo, finansuoti šią veiklą ir ateityje.

E. Milešinas pažymėjo, kad svarbu, jog LPSK ūkinė veikla būtų vykdoma skaidriai, atsakingai. „Kai trūksta aiškumo, kur ir kaip yra paskirstomos lėšos, organizacijoje atsiranda įtampa ir nepasitenkinimas.“, – įsitikinęs kandidatas.

Jo nuomone, po naujojo Darbo kodekso priėmimo profesinės sąjungos turės daug darbo siekiant, kad būtų tinkamai taikomos jo nuostatos. Taip pat atkreipė dėmesį, kad daugelyje įmonių stringa kolektyvinių derybų procesas, darosi vis sunkiau derėtis su darbdaviais.

„Jeigu per šiuos rinkimus nepasisektų, bandysiu dar po ketverių metų.“, – apibendrino E. Milešinas ir paragino į LPSK suvažiavimą išrinktus delegatus aktyviai balsuoti rinkimuose.    

Nuspręsta inicijuoti Darbo kodekso pataisą dėl kolektyvinių sutarčių taikymo

Tarybos posėdyje buvo pristatyti ir patvirtinti nauji LPPSF nariai: AB „Detonas“ darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkas Kęstutis Markevičius), Statybininkų profesinė sąjunga (pirmininkė Jurga Subačiūtė-Žemaitienė) ir Elektros perdavimo tinklo darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkas Darius Jasiūnas). O Achemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkei Birutei Daškevičienei LPPSF pirmininkas Juozas Neverauskas padėkojo už aktyvią veiklą pritraukiant narius ir už bendradarbiavimą su Federacija. Pažymėtina, kad šiuo metu Achemos darbuotojų profesinė sąjunga vienija net 900 narių.

Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Vilimienė informavo, jog, šios profesinės sąjungos siūlymu ir  padedant  LPSK teisininkams, yra rengiamas pasiūlymas inicijuoti Darbo kodekso 197 straipsnio pakeitimą dėl kolektyvinės sutarties taikymo. Siūloma šį straipsnį papildyti nuostata, kad kolektyvinėje sutartyje gali būti numatyta, jog kolektyvinė sutartis būtų taikoma ir tiems darbuotojams, kurie nėra profesinės sąjungos nariai, tačiau pateikė rašytinį prašymą jiems taikyti kolektyvinę sutartį ir įsipareigojo kolektyvinės sutarties galiojimo laikotarpiu pervesti profesinei sąjungai numatyto dydžio kolektyvinės sutarties administravimo (kolektyvinio atstovavimo) mokestį.

Pasak V. Vilimienės, tokia nuostata padėtų pagerinti darbuotojų atstovavimo galimybes ir sustiprinti profesinių sąjungų derybinę galią.

Dėl įmonėse sudaromų kolektyvinių sutarčių vykdymo sąnaudų ketinama kreiptis į EPSU

LPPSF pirmininko pavaduotoja, teisininkė Dalia Jakutavičė supažindino posėdžio dalyvius su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsakymu į Federacijos prašymą paaiškinti Komisijos kainodaros nuostatas dėl įmonėse sudaromų kolektyvinių sutarčių vykdymo sąnaudų.

Komisija rašte Federacijai atkreipia dėmesį, kad dėl kolektyvinių sutarčių atsiradę papildomi kaštai nėra pripažįstami būtinosiomis sąnaudomis. Taip pat pažymima, kad kolektyvinės sutarties vykdymo sąnaudas reguliuojamą veiklą vykdančios įmonės gali finansuoti iš Komisijos nustatytos reguliuojamos veiklos investicijų grąžos (normatyvinio pelno) arba iš nereguliuojamos veiklos pajamų.

Anot D. Jakutavičės, praktika rodo, kad dėl tokios nuostatos energetikos įmonės yra varžomos ir ribojamos numatant išlaidas, skirtas darbuotojų papildomos naudoms, o tai apsunkina patį kolektyvinių derybų procesą. Ji informavo, kad Federacija ketina kreiptis į EPSU (Europos viešųjų paslaugų profesines sąjungas) siekiant surinkti informaciją, kokia praktika šiuo klausimu taikoma kitose Europos šalyse.    

Svarbiausios DK nuostatos – specialioje atmintinėje  

Konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas susirinkusiems posėdžio dalyviams  pristatė LPSK parengtą atmintinę apie Darbo kodeksą (DK), kurioje komentuojamos pagrindinės DK nuostatos, žinotinos profesinių sąjungų nariams. Pirmininkas informavo, kad šiuo metu yra renkami duomenys, kiek šakoms reikia tokių leidinių, o vėliau, kai bus aiški leidybos apimtis, knygelė bus atspausdinta ir išdalinta šakoms, todėl ragino artimiausiu metu šį leidinį užsisakyti.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Gedeikė  skaitė pranešimą apie tai, ką profesinėms sąjungoms reikia žinoti apie asmens duomenų apsaugą.

Vėliau Federacijos jaunimo sektoriaus pirmininkas Tomas Jakutavičius pristatė šio sektoriaus ataskaitą, buvo patvirtinti 2017 m. išlaidų-pajamų sąmata ir 2018 m. Federacijos biudžetas, 2018 m. Lietuvos pramonės darbuotojų šeimų sporto žaidynių ir Įmonių specialistų meistriškumo konkurso nuostatai.   

 

Posėdžio nuotraukų albumą galite peržiūrėti pasekę šią tiesioginę nuorodą:

https://photos.app.goo.gl/N7HDvZDfFB4LEswB3

 

 Straipsnį parengė Jūratė Jasiūnienė