Pereiti prie turinio

Darbo ginčų komisijose daugiausiai išnagrinėta bylų dėl laiku nesumokėto darbo užmokesčio

Dalintis:

2022 m. I–III ketvirtį darbo ginčų komisijos, palyginti su 2021 m. I–III ketvirčiu, gavo 1,8 proc. daugiau prašymų. Pagrindinė kreipimųsi priežastis nekinta: reikalaujama išieškoti nesumokėtą darbo užmokestį.

Pokytis pamečiui: kreipimųsi skaičius svyruoja nežymiai

2022 m. I–III ketvirtį apžvelgti visų darbo ginčų komisijų veiklos rezultatai. Palyginti su tokiu pat laikotarpiu 2021 m., gautų prašymų skaičius šiais metais augo apie 1,8 proc., t. y. gauta 79 prašymais daugiau. Tačiau tą patį 2022 m. laikotarpį palyginus su 2020 m., kai buvo gauta daugiausia prašymų, šiais metais jų buvo gauta apie 25 proc. mažiau.

Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus patarėja Audronė Baršienė pastebi, kad kreipimosi į DGK priežastys išlieka tos pačios: dažniausiai darbuotojai susiduria su laiku nesumokėto darbo užmokesčio problema. Tokie ginčai 2022 m. I–III ketvirtį sudarė apie 75 proc. visų atvejų (2021 m. tokiu pat laikotarpiu – apie 66 proc.).

Darbo ginčų komisijų gautų prašymų pasiskirstymas 2016–2022 m.

LaikotarpisGautų prašymų skaičius
2016 m. I–III ketvirtis4 218
2017 m. I–III ketvirtis5 089
2018 m. I–III ketvirtis5 012
2019 m. I–III ketvirtis5 634
2020 m. I–III ketvirtis5 815
2021 m. I–III ketvirtis4 282
2022 m. I–III ketvirtis4 361

Beveik trigubai sumažėjo reikalavimų dėl neturtinės žalos atlyginimo

2022 m. I–III ketvirtį gauti 295 reikalavimai atlyginti neturtinę žalą. Šių reikalavimų gauta apie 2,7 karto mažiau nei tokiu pat laikotarpiu 2021 m., kai buvo gauta net 800 tokių reikalavimų. Pastebėtina, kad tokiu pat laikotarpiu 2020 m., šių reikalavimų gauta nežymiai mažiau nei šiais metais, t. y. 269 reikalavimai.

Gautų prašymų pobūdis ir ginčų priežastys

Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus patarėja A. Baršienė atkreipia dėmesį, kad, be gautų prašymų išnagrinėti ginčus dėl nesumokėto darbo užmokesčio, vis dar išlieka aktualios ir kitos su darbo santykiais susijusios problemos: nagrinėjami ginčai atleidimo iš darbo teisėtumo, turtinės žalos atlyginimo, darbo sutarties sąlygų, baudų už DGK sprendimo nevykdymą skyrimo, psichologinio smurto ir kt.

Akcentuotinos ir optimistinės prognozės: 2022 m. I–III ketvirtį, palyginti su tokiu pat laikotarpiu 2021 m., apie 3,5 karto gauta mažiau reikalavimų išnagrinėti kolektyvinį ginčą dėl teisės. Aptariamuoju laikotarpiu gauti 25 tokie reikalavimai, o praėjusių metų I–III ketvirtį – 87 reikalavimai.

Prašymų pasiskirstymas pagal ekonomines veiklas

Specialistė pastebi, kad 2022 m. I–III ketvirtį prašymų pasiskirstymas pagal įmonių ekonomines erdves, kaip ir ankstesniais laikotarpiais, išlieka panašus: daugiausia prašymų išnagrinėti darbo ginčą gauta išstatybos sektoriaus įmonių bei transporto ir saugojimo sektoriaus įmonių. Be to, nemažą dalį, kaip ir ankstesniais laikotarpiais, sudarė prašymai iš didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriaus bei administracinės ir aptarnavimo veiklos sektoriaus įmonių.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. I–III ketvirtį DGK gavo net 7,4 karto mažiau prašymų nei tokį patį laikotarpį 2021 m. iš žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sektoriaus įmonių, t. y. šių metų I–III ketvirtį buvo gauta 112 tokių prašymų (praėjusiais metais – 830), tačiau tokį ryškų pasikeitimą lėmė tai, kad 2021 m. I–III ketvirtį DGK buvo gauta daugiau kaip 700 prašymų dėl su ta pačia įmone – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikomis – susijusio ginčo išnagrinėjimo. Šiose bylose ieškovai, be kitų reikalavimų, kėlė reikalavimą priteisti neturtinę žalą, o tai turėjo įtakos ir reikalavimų atlyginti neturtinę žalą išaugimui 2021 m. I–III ketvirtį.

Be to, pastebėta, kad 2022 m. I–III ketvirtį, palyginti su tokiu pat laikotarpiu 2021 m., buvo gauta daugiau nei 1,5 karto prašymų išnagrinėti darbo ginčą su apdirbamosios gamybos sektoriaus įmonėmis: šių metų I–III ketvirtį buvo gauti 443 tokie prašymai, o 2021 m. tokį patį laikotarpį – 284.

Išnagrinėtų bylų baigtys

Anot patarėjos A. Baršienės, 2022 m. I–III ketvirtį, palyginti su tokiu pat laikotarpiu 2021 m., stebimas teigiamas bylų baigčių pokytis. Nors tenkintų visiškai arba iš dalies bylų baigčių rezultatas išliko panašus (apie 45 proc.), tačiau padaugėjo ginčų, kurie buvo išspręsti sudarant taikos sutartį bei ieškovui atsisakius visų pareikštų reikalavimų iki DGK posėdžio ar jo metu: 2022 m. I–III ketvirtį fiksuota apie 41 proc. tokių bylų baigčių, o 2021 m. I–III ketvirtį – apie 36,4 proc. Be to, sumažėjo atmestų prašymų: 2022 m. I–III ketvirtį atmesta apie 11,7 proc. prašymų, o 2021 m. I–III ketvirtį – apie 14,4 proc.