fbpx

Sunkių nelaimingų atsitikimų skaičius statybos sektoriuje pastaraisias metais išaugo dvigubai

Paskelbta: 2016-06-09

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) parengė analizę apie sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe kontekstą statybos sektoriuje 2015 metais.

Joje teigiama, kad Lietuvos statybos sektoriuje darbuotojų skaičius siekia beveik 8 proc., o nelaimingų atsitikimų šiame sektoriuje skaičius sudaro apie 20 proc. nuo visų kasmet įvykstančių šalies ūkyje. Mirtinų nelaimingų atsitikimų (NA) skaičius Lietuvoje 2015 m. pasiekė 36 proc. nuo visų mirtinų pagal visus sektorius.

Skaityti plačiau...

Profesinės sąjungos vėl rengiasi piketui prie LR Seimo

Paskelbta: 2016-06-07

Birželio 8 dieną, 8.15 val. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) rengia piketą šalia Seimo, kuriame Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) pradės iš naujo nagrinėti Darbo kodekso projektą.

Pasak LPSK atstovų, šiuo piketu siekiama, kad būtų ištaisytos klaidos, kurias padarė Seimas svarstymų metu, ir panaikintos nenustatytos apimties darbo sutartys bei numatyta, kad kolektyvinė sutartis galioja profesinės sąjungos nariams, o šalims sutarus gali būti išplėsta ir visiems darbuotojams.

Skaityti plačiau...

Parengtas galutinis Federacijos suvažiavimo rezoliucijos tekstas

Paskelbta: 2016-05-31

Šiandien Lietuvos pramonės profesinės sąjungos po redakcinės komisijos pastabų parengė galutinį II-ojo Federacijos suvažiavimo rezoliucijos tekstą. Šis dokumentas bus išsiųstas Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui bei Vyriausybei.  

Rezoliucijoje konstatuojama, kad nuo euro įvedimo prekių ir paslaugų kainos ženkliai padidėjo, sumažėjo darbuotojų perkamoji galia, o dirbantieji, gaunantys minimalų mėnesinį atlyginimą, gyvena žemiau skurdo ribos - tokia situacija sąlygoja didžiulę darbingo amžiaus asmenų emigraciją ir bedarbystę. Be to, darbdavių atstovų ir  valdžios institucijų vykdomas darbo santykių liberalizavimas dar labiau apsunkins darbuotojų sąlygas.

Skaityti plačiau...

Juozas Neverauskas dalyvaus IndustriaAll Europe kongrese Madride

Paskelbta: 2016-06-04

Birželio 7-9 dienomis Madride įvyks IndustriAll Europe (Europos pramonės profesinių sąjungų federacijos) II-asis suvažiavimas, į kurį išvyko ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas. Suvažiavime bus apžvelgiama darbuotojų situacija Europos pramonės įmonėse dabartinių ekonominių ir politinių iššūkių kontekste, apžvelgiama IndustriAll Europe veikla nuo 2012 m., parengta rezoliucija atsakingoms institucijoms raginant laikytis solidarumo, tinkamų darbo sąlygų ir tvarios ekonomikos principų. Taip pat bus patvirtintas  IndustriAll Europe veiklos planas ateinantiems ketveriems metams bei renkami nauji vadovai.

AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojų konferencijoje pritarta kolektyvinės sutarties projektui

Paskelbta: 2016-05-31

Šaltinis: www.lprofsajungos.lt

2016 m. gegužės 24 d. AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojų konferencijoje pritarta kolektyvinės sutarties projektui, kurį Naftininkų profesinės sąjungos taryba jau buvo aprobavusi balandžio 15 d. Sutartis galios 2016-2017 m., kitais metais šalys turės galimybę inicijuoti derybas dėl pakeitimų.

Konferencijoje dalyvavo 125 delegatai - kiekvienas atstovavo 10 darbuotojų. 104 delegatai balsavo už kolektyvinės sutarties priėmimą. Derybos dėl sutarties užtruko maždaug pusę metų. Artimiausiu metu ji bus pasirašyta, ir visiems darbuotojams bus išmokėtos gana solidžios vienkartinės išmokos.

Skaityti plačiau...