• Profesinė sąjunga - tai TAVO organizacija!
  Profesinė sąjunga - tai TAVO organizacija!
 • Profesinė sąjunga - tai TAVO organizacija!
  Profesinė sąjunga - tai TAVO organizacija!
 • Profesinė sąjunga - tai TAVO organizacija!
  Profesinė sąjunga - tai TAVO organizacija!
 • Profesinė sąjunga - tai TAVO organizacija!
  Profesinė sąjunga - tai TAVO organizacija!
 • Profesinė sąjunga - tai TAVO organizacija!
  Profesinė sąjunga - tai TAVO organizacija!
 • Profesinė sąjunga - tai TAVO organizacija!
  Profesinė sąjunga - tai TAVO organizacija!

Kolektyvinių sutarčių nuostatos padeda suderinti darbo ir šeimos interesus

Paskelbta: 2018-06-07

Nuotrauka: bernardinai.lt

Įmonių kolektyvinėse sutartyse yra galimybė darbuotojams numatyti papildomų naudų, kurios nėra nustatytos Darbo kodekse. Kai kurios sutarčių nuostatos padeda darbuotojams, auginantiems vaikus, sėkmingiau suderinti darbo ir šeimos interesus.

Peržvelgėme, kokios papildomos naudos darbuotojams, auginantiems vaikus, numatytos kai kurių energetikos įmonių galiojančiose kolektyvinėse sutartyse: 

Skaityti plačiau...

Darbuotojų kaita įmonėje – ne tik smūgis įmonės pelnui, bet ir jos reputacijai

Paskelbta: 2018-06-05

Pasak portalo „Verslo žinios“, Lietuvoje vidutiniškai per metus įmonėse pasikeičia per penktadalį darbuotojų. Rodos, tai natūralu – žmonės turi teisę rinktis tai, kas jiems geriau. Tačiau retas darbdavys tiksliai apskaičiuoja, kiek kainuoja pakeisti išėjusį darbuotoją nauju.

Skaityti plačiau...

J. Neverauskas: kai profesinės sąjungos ima veikti pagal verslo principus, jos išsigimsta

Paskelbta: 2018-06-04

Birželio 1 d., Mažeikių r. Kultūros centre, įvyko Naftininkų profesinės sąjungos ataskaitinė—rinkiminė konferencija, į kurią susirinko delegatai iš įvairių AB „ORLEN Lietuva“ padalinių. Jai pirmininkavo Naftininkų profesinės sąjungos teisininkas Ramūnas Bertulis, o sveikinimo žodį delegatams tarė Marek Golumbewski, AB ”ORLEN Lietuva” generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams, ir Dalia Vitkuvienė, Personalo tarnybos vadovė.

Konferencijos metu naująja Naftininkų profesinės sąjungos pirmininke išrinkta Tarybos narė Sonata Samoškienė. Ji antrame ture surinko 36 balsus iš 68. Už buvusią ilgametę pirmininkę Virginiją Vilimienę balsavo 31 delegatas, 1 — susilaikė. Pirmame rinkimų ture kartu su S. Samoškiene ir V. Vilimiene dar rungėsi trečiasis kandidatas – Naftininkų kredito unijos paskolų komiteto pirmininkas Arvydas Adomavičius.

Skaityti plačiau...

Pagaliau milijonams komandiruojamų darbuotojų – vienodas atlygis už darbą svečioje šalyje

Paskelbta: 2018-06-01

Gegužės 29 d., Europos Parlamentas balsų dauguma patvirtino socialinių partnerių parengtą Susitarimą dėl komandiruojamų darbuotojų, garantuojantį vienodą apmokėjimą komandiruojamiems darbuotojams visoje Europoje. Minėto susitarimo nuostatos bus perkeltos į 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje.

Šį žingsnį pasveikino Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) sekretorė Liina Carr.

Skaityti plačiau...

Paskelbtas Tarptautinio valiutos fondo vertinimas Lietuvai

Paskelbta: 2018-05-31

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) paskelbė Lietuvos padėties vertinimą. 

Išvadose teigiama, kad Lietuvos ekonomikos padėtis gera: ji kyla, pasižymi fiskaliniu pertekliumi ir stipria fiskaline sistema, nedarbas beveik grįžo į prieškrizinį lygį. Vis dėlto vidutinio laikotarpio iššūkiai reikšmingi. Ypač – dėl socialinės atskirties ir aštrių demografijos iššūkių. Tam, kad Lietuva atlieptų šiuos iššūkius, būtinos ambicingos reformos. Pastarųjų reformų paketas – žingsnis teigiama kryptimi, nors, TVF vertinimu, jos galėtų būti ir ambicingesnės.

Skaityti plačiau...