Kviečiama tapti tarpininkais, padėsiančiais spręsti kolektyvinius darbo ginčus

Paskelbta: 2017-08-09

Įgyvendindama naujojo Darbo kodekso nuostatas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia įstaigas, institucijas ar organizacijas bei asmenis teikti kandidatus į tarpininkus, kurie dalyvaus sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus. Kandidatūrų laukiama iki 2017 m. spalio 1 d.

Teikti kandidatus kviečiamos profesinių sąjungų organizacijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos, darbdaviai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, aukštosios mokyklos ir asmenys, pageidaujantys tapti tarpininkais.

Skaityti plačiau...

Aktualu: dirbantys su pavojingais įrenginiais darbuotojai turės laikytis specialių reikalavimų

Paskelbta: 2017-08-07

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – DSS įstatymas) 27 straipsnio 4 dalį, socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 333 patvirtino „Reikalavimus darbuotojams, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams“ (toliau – Reikalavimai).

Skaityti plačiau...

Lyčių nelygybė darbo rinkoje: ar pokyčiai įmanomi?

Paskelbta: 2017-08-03

Liepos 1 d. įsigaliojusiame Darbo kodekse yra numatyta prievolė darbdaviams įmonėse įgyvendinti lyčių lygybės principus. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos specialistų manymu, ši imperatyvi nuostata darbdaviams gali kelti nemažų problemų, nes tam esą kol kas nėra pakankamai žmogiškųjų išteklių. O štai kiti lyčių lygybės darbo rinkoje klausimus sprendžiantys specialistai, įvertindami užsienio patirtį, tikina, jog  moterų ir vyrų lygių galimybių reikalavimai turėtų būti įtvirtinami įstatymiškai, nes naivu tikėtis, kad lyčių lygybės pokyčiai galėtų vykti natūraliai.

Tad, viena vertus, galima pasidžiaugti, jog mūsų šalyje egzistuoja politinė valia užtikrinti lyčių lygybę darbo rinkoje, tačiau, kita vertus, realybėje vis dar egzistuoja nemažai veiksnių, sudarančių rimtų kliūtis pozityviems pokyčiams.

Skaityti plačiau...

Patvirtinta privalomo pranešimo apie darbo tarybos įsteigimą forma

Paskelbta: 2017-08-04

Naujojo Darbo kodekso 169 straipsnis numato, kad kai įmonėje vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų, darbdavio iniciatyva turi būti sudaryta darbo taryba (3 metų kadencijai). Tiesa, šio straipsnio 3 punkte pažymima, jog jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas.

Tačiau vien išrinkti darbo tarybos narius nepakanka - kad šis organas įgytų teisę atstovauti darbuotojus, turi būti įgyvendintos dvi pagrindinės sąlygos:

Skaityti plačiau...

Naujiena Lietuvos darbo teisėje - lokautas

Paskelbta: 2017-08-02

Naujajame Darbo kodekse (toliau – NDK) įtvirtintas naujas institutas - lokautas. Iki NDK įsigaliojimo lokautas Lietuvoje buvo netiesiogiai draudžiamas t.y. ankstesniojo kodekso 83 straipsnyje buvo imperatyvai suformuluotas draudimas darbdaviui ir išvardyti konkretūs jam draudžiami veiksmai bendrovės darbuotojams paskelbus streiką, kas teisės doktrinoje ir buvo aiškinama kaip lokauto draudimas.

Skaityti plačiau...