VDI parengė naujausią informaciją apie Darbo kodekso įgyvendinimą

Paskelbta: 2018-10-26

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI), vykdydama Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio 13 punkto nuostatas, teikia informaciją dėl  Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d.

Skaityti plačiau...

Profesinės sąjungos: sieksime trišalio dialogo dėl geriamojo vandens prieigos visiems piliečiams

Paskelbta: 2018-10-25

Spalio 23 dieną Europos Parlamentas (EP) labai nedidele balsų dauguma pritarė EP nario Michelio Dantino pasiūlymui dėl Geriamojo vandens direktyvos (toliau – ir Direktyva) ir už trišalį dialogą valstybėse narėse dėl visuotinės geriamojo vandens prieigos. Tai pirmas kartas, kai Europos Sąjungos (ES) teisės aktuose atsižvelgiama į Europos piliečių iniciatyvą, šiuo atveju "Right2Water", įvykusią 2013 metais.

Skaityti plačiau...

Darbuotojai neskuba skųstis

Paskelbta: 2018-10-22

Kasdien gausybė darbuotojų susiduria su darbo teisės pažeidimais. Prastesnėje pozicijoje atsidūrę darbuotojai patiria darbdavių savivalę, nes būtent pastarieji priima sprendimus ir diktuoja sąlygas. Darbuotojų silpnybėmis pasinaudojama, kad būtų „sutaupyta“ darbo saugos ir sveikatos, poilsio laiko, darbo apmokėjimo klausimais. Ar iš tiesų šias problemas gali padėti išspręsti profesinės sąjungos?

Skaityti plačiau...

Chemijos pramonės darbdaviai ir darbuotojai ragina Europos Komisiją stiprinti darbuotojų apsaugą nuo reprotoksinių medžiagų

Paskelbta: 2018-10-23

Spalio 16 d. chemijos pramonės darbdavių atstovai ir profesinės sąjungos susitarė dėl būsimos sistemos, kuri apsaugotų šio sektoriaus darbuotojus nuo pavojaus, susijusio su reprotoksinių medžiagų (t.y., toksiškų medžiagų, kenkiančių reprodukcinei sveikatai), poveikiu darbo vietoje.

Skaityti plačiau...

Standartai kuria patikimą ir saugų pasaulį

Paskelbta: 2018-10-22

Kas yra standartas? Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ir Lietuvos profesinių sąjungų surengtas seminaras privertė apie tai susimąstyti. Prie ETUC veikiantis standartizacijos departamentas kasmet vienoje iš Europos šalių rengia seminarus, skatindami profesines sąjungas aktyviau įsijungti į standartų kūrimo procesus. Spalio 18 d. toks seminaras įvyko Vilniuje.

Skaityti plačiau...