fbpx

Achemos darbuotojų profesinei sąjungai toliau vadovaus B. Daškevičienė

Paskelbta: 2019-05-24

Vakar, gegužės 23 dieną, ketvirtadienį, Jonavoje, įvyko XVI Achemos darbuotojų profesinės sąjungos (ADPS) ataskaitinė rinkimų konferencija, į kurią buvo pakviesti ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas bei jo pavaduotoja Dalia Jakutavičė.   

Konferencijoje pirmininke perrinkta dabartinė lyderė Birutė Daškevičienė, išrinkta revizinė komisija. Po naujų įstatų patvirtinimo pirmininkės pavaduotojai bus išrinkti artimiausiame tarybos posėdyje.

Taip pat B. Daškevičienė pristatė per ataskaitinį laikotarpį atliktų darbų ataskaitą. Pastarąją delegatai įvertino teigiamai.

Patvirtinti ir finansinės veiklos ataskaita už 2017 ir 2018 metus, tolesnė ADPS veiklos strategija, veiklos kryptys bei uždaviniai. Svarbiausi iš siekiamų uždavinių yra šie:

„Esu dėkinga už vakar parodytą palaikymą ir pirmininkės pareigų patikėjimą dar vienai kadencijai. Tai parodo, kad tikite mūsų išsikeltais tikslais ir matote prasmę ginant darbuotojų teises. Stengsiuosi, kad išliktume vieningi, pasiektume darbo užmokesčio didinimo, būtume aktyvūs ir matomi profesinių sąjungų veikloje. Ši organizacija yra mūsų visų ir būsime stiprūs tiek, kiek gebėsime susitelkti ir vieningai dirbti, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus. Ačiū už tai, ką jau nuveikėme, ir už tai, ką dar drauge padarysime“, - savo padėkos nariams laiške sako B. Daškevičienė.

Sveikiname Birutę linkėdami kuo geriausios sėkmės tolesnėje veikloje!

 

Parengta pagal Achemos darbuotojų profesinės sąjungos informaciją