fbpx

Įrodyta: norint išlaikyti įmonės konkurencingumą teks ne tik kalbėtis su darbuotojais, bet ir juos išgirsti

Paskelbta: 2019-05-22

„Vieną dieną mano įprastas važiavimas dviračiu į darbą buvo sutrukdytas raudonų vėliavų. Ne, tai dar nebuvo revoliucija, bet darbuotojų streikas, užblokavęs prieigą prie vienos energetikos įmonės (o tuo pačiu ir mano dviračių tako)“, - dalijasi Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) tyrėjas Stan De Spiegelaere.

„Paklaustas apie streiko motyvus vienas iš jo dalyvių paaiškino, jog vadovybė ignoruoja įmonės taisykles ir susitarimus. Ir, kas blogiausia, jie visą mėnesį atsisako net kalbėti su darbuotojais, kad kartu rastų tinkamą sprendimą. Taigi, vienintelis būdas darbuotojams būti išgirstiems liko streikas“, - pasakoja mokslininkas.

Žemiau pateikiame šio eksperto įžvalgas, kurias patvirtino ir naujausi tyrimai.

Pasak Stan De Spiegelaere, taisyklių nesilaikymas ne tik kainuoja darbuotojo pinigus, bet ir kelia grėsmę darbuotojo orumui. Daugelis institucijų, esančių įmonėse, pavyzdžiui, profesinės sąjungos ir darbo tarybos, yra skirtos užtikrinti pagrindines žmogaus teises ir darbuotojų orumą. Darbuotojai nėra mašinos. Jie yra žmonės ir piliečiai, turintys teises ir laisves. Ir demokratijoje tai reiškia, kad jie turi (ar turėtų) turėti teisę būti išklausytiems bei dalyvauti priimant sprendimus – ne tik politikoje, bet ir darbo vietoje.

Kodėl svarbu išgirsti darbuotojus?

Laukia radikalūs pokyčiai

Akivaizdu, kad jeigu politinėse darbotvarkėse atsirastų didesnės demokratijos darbe klausimas, tai reikštų radikalius pokyčius daugelyje Europos šalių ir visoje Europos Sąjungoje. Mat dabartinė tarptautinė politika daugiausia nukreipta į darbuotojų balso ir profesinių sąjungų galios silpninimą. Taip yra todėl, kad, demokratizuojant įmonės politiką, atsiranda daugiau atskaitomybės ir priežiūros. Šiuo būdu  sumažinama absoliuti akcininkų ir bendrovės vadovo galia. Taigi, kaip ir politikoje, taip ir įmonėje, galios pasidalijimas niekada nėra lengvas procesas.

Todėl turime užtikrinti ir stiprinti esamas įmonių informavimo ir konsultavimosi struktūras, skatinti darbuotojų jungimąsi į profesines sąjungas. Turime rasti veiksmingų demokratijos stiprinimo būdų ne tik didelėse tarptautinėse įmonėse, bet ir mažose bendrovėse.  Labai svarbu sustiprinti darbuotojų galias, kad įmonės savininkai būtų realiai atskaitingi už savo veiksmus, o ne tik skambiuose įmonių pristatymuose

Jeigu tai, kas buvo minėta aukščiau, įgyvendintume,mes visi (įskaitant ir darbdavius) taptume bent šiek tiek laimingesni. Taigi, šiandien demokratija darbe tampa tai ne tik nauda, bet ir būtinybe.   

 

Pagal ETUI eksperto Stan De Spiegelaere straipsnį portale socialeurope.eu parengė Jūratė Jasiūnienė