Valstybinėje darbo inspekcijoje ieškoma būdų, kaip pažaboti nelegalų darbą ir šešėlinę ekonomiką

Paskelbta: 2019-03-18

Šiandien, kovo 18 d., Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė dalyvauja Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) organizuojamame Nelegalaus darbo reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės (CKG) posėdyje. Dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, CKG pirmininkas Jonas Gricius.

Posėdyje nagrinėjami nelegalaus darbo reiškinių kontrolės ir prevencijos prioritetinės kryptys bei numatomos taikyti priemonės 2019 m., pristatomas naujo kontrolės ir teisėsaugos institucijų bendro darbo modelio kovojant su šešėline ekonomika, įskaitant su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu bei neregistruota individualia veikla, kaip šešėlinės ekonomikos sudėtine dalimi.

Taip pat aptariami socialinių partnerių vaidmuo ir svarba mažinant nelegalaus ir nedeklaruoto darbo mastus, dalyvavimas vykdant informacines, konsultacines ir edukacines priemones apie nelegalaus (neteisėto) darbo žalą valstybei, visuomenei ir pavieniams asmenims, ugdant visuomenės sąmoningumą ir nepakantumą šešėliniam darbui.

Kaip žinia, daugiausiai nelegalaus darbo atvejų yra statybos sektoriuje. Todėl Profesinės sąjungos mato šias nedeklaruojamo darbo statybose mažinimo galimybes:

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija