fbpx

Veiklos kryptys ir tikslai

  

 

LIETUVOS PRAMONĖS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJOS

VEIKLOS VIZIJA 2020 

 

1. Kokybiškų paslaugų nariams teikimas; 

2. Naujų narių pritraukimas;

3. Mokymų nariams organizavimas; 

4. Atstovauti darbuotojų interesams: teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui ir  Vyriausybei dėl galiojančių įstatymų, kitų norminių aktų pakeitimo, papildymo ar naujų projektų diegimo;

5. Mobilios derybų komandos suformavimas;

6. Rengti Federacijos narių pasitarimus, konferencijas, seminarus aktualiais darbo ir socialiniais klausimais, vykdyti aiškinamąjį – švietėjišką darbą profesinių sąjungų nariams, aktyvui ir dirbantiesiems, palaikyti organizuojamas akcijas, ginančias profesinių sąjungų narių interesus;

7. Fondo streikams ir protesto akcijoms įsteigimas;

8. Sektorinių ir įmonių kolektyvinių sutarčių inicijavimas ir pasirašymas;

9. Veiklos viešinimas ir komunikacija; 

10. Bendradarbiauti su kitų šalių profesinėmis sąjungomis, siekiant solidarumo ir socialinio stabilumo;

11. Remti Federacijos  jaunimo  ir  moterų  veiklas, organizuoti renginius.

 

Šios Federacijos veiklos gairės buvo patvirtintos 2016 m. gegužės 20 d. įvykusiame Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos ataskaitiniame - rinkiminiame suvažiavime